velikost textu

Annuity: Regulace, náklady a poplatky ve výplatní fázi fondového pilíře důchodového systému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Annuity: Regulace, náklady a poplatky ve výplatní fázi fondového pilíře důchodového systému
Název v angličtině:
Annuity: Regulation, costs and fees in the pay-out phase of the pension fund pillar
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Tomáš Hochmeister
Vedoucí:
Ing. Vladimír Bezděk, M.A.
Oponent:
doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.
Id práce:
2614
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
1. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rostoucí význam příspěvkově definovaných důchodových pilířů nastolil otázku, jakým způsobem budou senioři čerpat své prostředky z individuálních účtů. Většina zemí požaduje povinný nákup anuity alespoň za část jedincových naspořených aktiv. Trhy anuit byly v nedávné době kritizovány za způsob oceňování a vysoké náklady. Povinný nákup anuity významně snižuje fenomén nepříznivého výběru. Vláda má možnost pobídkami a vytvořením určitých podmínek výrazně zlepšit efektivitu trhu anuit. Neadekvátní regulace a některé požadavky mohou naopak nákup anuity citelně prodražit . Porovnáváme hodnotu anuit v mezinárodním kontextu s důrazem na příklady Chile, Švédska a role, kterou sehrají v nových povinných fondových pilířích v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The growing importance of defined contribution pension arrangements has drawn increased attention to the means by which retired people draw down their assets. Most of countries require annuitisation of at least a fraction of defined contribution plan accumulations. Annuity markets have recently attracted some criticism with respect to pricing and its costs. Requiring individuals to participate in the annuity market can reduce selection effects. Right incentives and conditions created by the government can enhance the effectiveness of annuity market. But excessive requirements and inappropriate regulation can have substantial cost for the individual. We compare the value of life annuity products in an international context emphasizing the case of Chile and Sweden and the role annuities are to play in the new mandatory defined contribution pension plans of Hungary, Poland and Slovakia. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tomáš Hochmeister 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tomáš Hochmeister 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tomáš Hochmeister 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 10.8 MB