text size

Further Exploration of Centralisation and Strategic Delegation

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Further Exploration of Centralisation and Strategic Delegation
Title (in czech):
Další zkoumání centralizačních a strategických delegací
Type:
Rigorosum thesis
Author:
PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Supervisor:
prof. RNDr. František Turnovec, CSc.
Thesis Id:
2608
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (N6201)
Study branch:
Economics (E)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
01/11/2006
Defence result:
Pass
Language:
English
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Rigorózní práce se zabývá problémem fiskální centralizace a decentralizace z pohledu politické ekonomie. Hlavním tématem je strategická delegace, která označuje situaci, kdy voliči nevolí politika podle svých vlastních preferencích, ale záměrně předstírají preference jiné. Strategická delegace je velice důležitá zejména v případě centralizovaného politického rozhodování, kdy může ovlivnit výsledek natolik, že externí efekty nebudou v centralizaci plně zahrnuty. Rigorózní práce zkoumá účinky strategické delegace v případě centralizace a decentralizace. Uvedený model popisuje politické rozhodování o poskytování veřejného statku ve dvou regionech, přičemž veřejný statek má pozitivní externí efekty. Analýza je provedena pro tři různé druhy veřejných statků – nezávislé statky, strategické substituty a komplementy. Model je navíc rozšířen o vyjednávání, kdy voliči mohou volit politika strategicky, aby vylepšili jeho vyjednávací pozici.
Abstract:
ABSTRACT The thesis provides with an insight into the problem of fiscal centralization and decentralization from the political economy perspective. It mainly focuses on the concept of strategic delegation. The strategic delegation describes a situation, when voters do not vote for a candidate according to their own preferences and purposely pretend biased preferences. The effect of the strategic delegation plays very important role because it can distort outcome in centralization so that the centralized decision-making fails to internalize policy externalities. In the thesis, voters’ incentives to delegate strategically are explored in two decision-making settings; centralization and decentralization. The presented model concerns decision-making on public goods provision in two regions with positive externalities. The analysis includes different types of public goods; neutral goods, strategic substitutes and complements. Moreover, the model is extended by a bargaining game showing that voters can delegate a policy-maker strategically to improve her bargaining position .
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D. 809 kB
Download Abstract in czech PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D. 101 kB
Download Abstract in english PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D. 102 kB
Download Defence's report 10.84 MB