velikost textu

Further Exploration of Centralisation and Strategic Delegation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Further Exploration of Centralisation and Strategic Delegation
Název v češtině:
Další zkoumání centralizačních a strategických delegací
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Vedoucí:
prof. RNDr. František Turnovec, CSc.
Id práce:
2608
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
1. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce se zabývá problémem fiskální centralizace a decentralizace z pohledu politické ekonomie. Hlavním tématem je strategická delegace, která označuje situaci, kdy voliči nevolí politika podle svých vlastních preferencích, ale záměrně předstírají preference jiné. Strategická delegace je velice důležitá zejména v případě centralizovaného politického rozhodování, kdy může ovlivnit výsledek natolik, že externí efekty nebudou v centralizaci plně zahrnuty. Rigorózní práce zkoumá účinky strategické delegace v případě centralizace a decentralizace. Uvedený model popisuje politické rozhodování o poskytování veřejného statku ve dvou regionech, přičemž veřejný statek má pozitivní externí efekty. Analýza je provedena pro tři různé druhy veřejných statků – nezávislé statky, strategické substituty a komplementy. Model je navíc rozšířen o vyjednávání, kdy voliči mohou volit politika strategicky, aby vylepšili jeho vyjednávací pozici.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis provides with an insight into the problem of fiscal centralization and decentralization from the political economy perspective. It mainly focuses on the concept of strategic delegation. The strategic delegation describes a situation, when voters do not vote for a candidate according to their own preferences and purposely pretend biased preferences. The effect of the strategic delegation plays very important role because it can distort outcome in centralization so that the centralized decision-making fails to internalize policy externalities. In the thesis, voters’ incentives to delegate strategically are explored in two decision-making settings; centralization and decentralization. The presented model concerns decision-making on public goods provision in two regions with positive externalities. The analysis includes different types of public goods; neutral goods, strategic substitutes and complements. Moreover, the model is extended by a bargaining game showing that voters can delegate a policy-maker strategically to improve her bargaining position .
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D. 809 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 10.84 MB