velikost textu

Minimální mzda : teorie politiky a ekonomické souvislosti v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Minimální mzda : teorie politiky a ekonomické souvislosti v České republice
Název v angličtině:
Minimum wage : theory, policies and economic consequences in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Kamila Fialová, Ph.D.
Vedoucí:
Ing. Michaela Erbenová, Ph.D.
Id práce:
2604
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
1. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Institut minimální mzdy se používá v mnoha zemích EU. Primárním smyslem tohoto opatření hospodářské politiky na trhu práce je především zvýšení důchodů nízkopříjmových domácností a snižování nerovnosti rozdělení příjmů ve společnosti. Ekonomická teorie se hojně zabývá účinností tohoto opatření a jeho ekonomickými důsledky. Podle některých teorií může zavedení minimální mzdy snížit zaměstnanost v ekonomice (jak celkovou, tak zejména mladších věkových skupin) a tím také způsobit snížení důchodů pracovníků, kteří by za původních okolností našli práci placenou pod úrovní minimální mzdy. Reálný vliv na nerovnost rozdělení příjmů je tak zcela opačný. Debaty kolem minimální mzdy tak mají jednak rozměr ekonomický, ale také sociální. V úvodu své práce chci rekapitulovat současné ekonomické koncepty týkající se minimální mzdy, včetně důvodů pro její zavedení. Soustředit se budu také na ekonomické dopady vyplývající z jednotlivých teoretických přístupů. Další část práce bych chtěla věnovat popisu vývoje minimální mzdy v České republice a srovnat její parametry s převládající praxí v zahraničí. Jádrem práce pak bude konfrontace uvedených teorií s realitou v České republice s cílem nastínit, jaký dopad má empiricky užití minimální mzdy na ekonomiku a sociální prostředí v České republice. Práce bude zejména usilovat o zjištění, zda má institut minimální mzdy v ČR skutečně negativní vliv na zaměstnanost (různých věkových kategorií), jak předpovídají některé ekonomické teorie. Pozornost bude dále věnována nízkopříjmovým domácnostem (kde by již z definice minimální mzda měla působit nejvíce) a tomu, zda se důchody těchto nejnižších příjmových skupin zvyšují s růstem minimální mzdy. Pro empirickou analýzu použiji data o příjmech a výdajích domácností ze statistiky rodinných účtů. V závěru práce bych se chtěla na základě získaných výsledků zamyslet nad tím, jaký postup v této oblasti by byl z ekonomického hlediska nejvhodnější pro Českou republiku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Minimum wage is a highly controversial instrument of labour market policies. Economic theorists have not reached a broad consensus regarding its consequences so far. The same situation applies to empirical research. Nevertheless, minimum wage is used in many developed countries and its utilization is recommended by different international organizations Advocates of minimum wage seek arguments mainly in decreasing poverty of low income individuals, reducing income disparities, motivation of low productive workers and making work pay. However noble these goals might be, minimum wage would not be an effective tool to promote them as it might increase only incomes of those individuals who work. Moreover, introducing and increasing minimum wage might represent a large burden for employers who might decide to fire workers, whose productivity would not reach the minimum wage. To the extent in which these negative consequences would occur, potential benefits for working poor would be limited. The thesis summarises the results of various economic concepts of minimum wage, empirical studies of its consequences and international trends in approaching of this issue. Consecutively, it presents an analysis of the minimum wage development in the Czech Republic since its introduction in 1991 and of the impact of substantial changes in its level, which can be observed since 1999. The attention is focused on both its potential benefits in sense of reducing poverty and increasing the incomes of workers with the lowest wages, and on its potential negative impact on regional labour markets in sense of increasing unemployment. The results of the econometric analyses suggest that while there is a significant impact on increasing regional unemployment, potential benefits on raising incomes of the poor households seem to be insignificant. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Kamila Fialová, Ph.D. 42.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Kamila Fialová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Kamila Fialová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 10.84 MB