velikost textu

Integrace evropských akciových trhů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrace evropských akciových trhů
Název v angličtině:
Integration of European stock markets
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Hana Bartůňková
Vedoucí:
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Id práce:
2596
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
1. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato rigorózní práce se zabývá postupující integrací akciových trhů v Evropské unii. Po teoretické části, kde je objasněn význam akciové trhu pro ekonomiku a přínosy plynoucí z jeho integrace, je zkoumána dosažená úroveň integrace akciových trhů. Nejprve je analyzován význam tří překážek integrace akciového trhu: legislativního rámce evropských akciových trhů, vysokých nákladů na přeshraniční obchody a měnového rizika. Ukazuje se, že současný legislativní proces je schopen vytvořit integrovaný akciový trh, přestože vynucování schválené legislativy a koordinace dohledu nad akciovým trhem zůstávají problematické. Přetrvávající bariérou integrace jsou však vysoké náklady, kde ani vlna fúzí evropských burz, clearingových center a centrálních depozitářů nevede ke snížení nákladů, a měnové riziko spojené s obchodováním v zahraniční měně. Přes tyto problémy práce potvrzuje hypotézu, že integrace akciových trhů postupuje k jednotnému akciovému trhu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the issue of integration of stock markets in the European Union. Theoretical background explaining the importance of developed stock market for the economy and the benefits of stock market integration is followed by the analyses of integration barriers: legislative framework of European stock markets, high costs of cross-border trading and currency risk. It is shown that the current legislative process is able to create integrated European stock market, even if the problems concerning coordination of regulation and enforcement of the directives continue. High costs of cross-border trading remain an important barrier of stock market integration as well as the currency risk. Nevertheless this thesis verifies the hypothesis of forthcoming integration of European stock markets. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Hana Bartůňková 19.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Hana Bartůňková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Hana Bartůňková 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 10.86 MB