velikost textu

Tropus,symbol, figura. Příspěvek k filozofii jazyka Salomona Maimona. Úvahy o jazyku mezi Kantem a obdobím romantismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tropus,symbol, figura. Příspěvek k filozofii jazyka Salomona Maimona. Úvahy o jazyku mezi Kantem a obdobím romantismu
Název v angličtině:
Trope, symbol, figure. An approach to the philosophy of language of Solomon Maimon. Between Kant and the era of romanticism
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Pargačová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Oponenti:
PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.
Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Id práce:
25800
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra estetiky (21-KEST)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Estetika (XEST)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Disertace se zabývá v českém prostředí téměř neznámým židovským myslitelem pokantovského období Salomonem Maimonem (1753-1800). Problematiku jazyka sleduje v chronologickém sledu Maimonových stěžejních děl. Východisko tvoří úvahy o tropech a metafoře, které jsou srovnány s vůdčími předkantovskými osvícenskými pozicemi (Ch. Wolff, J. G. Sulzer) a náhledy I. Kanta. Pozornost je věnována proměnám Maimonových stanovisek, jež jsou zachyceny výkladem termínů symbol a figura. Představení Maimonova svébytného pojetí se odehrává na pozadí výkladu těchto termínů ve filosofickém diskursu 18. století a nastávající epochy zvané Goethezeit. Abstract in English: The thesis is concerned with the concept of language in general and the tropes, symbol, and figure in particular as conceived in one of the most distinctive figures of post- Kantian philosophy, Solomon Maimon (1753-1800). The point of departure is Maimon´s challenge to the theories of metaphorical nature of language, which were widespread in eighteenth-century British, French and German philosophy. Maimon articulated his core argument in the article Was sind Tropen (1789) and continued to work out the focus of it in his later works (Apendix on Symbolic Cognition and Philosophical Language 1790; Philosophical Dictionary, 1791; On Philosophical and Rhetorical Figures, 1793) which are all subject to interpretation.
Abstract v angličtině:
Abstrakt: Disertace se zabývá v českém prostředí téměř neznámým židovským myslitelem pokantovského období Salomonem Maimonem (1753-1800). Problematiku jazyka sleduje v chronologickém sledu Maimonových stěžejních děl. Východisko tvoří úvahy o tropech a metafoře, které jsou srovnány s vůdčími předkantovskými osvícenskými pozicemi (Ch. Wolff, J. G. Sulzer) a náhledy I. Kanta. Pozornost je věnována proměnám Maimonových stanovisek, jež jsou zachyceny výkladem termínů symbol a figura. Představení Maimonova svébytného pojetí se odehrává na pozadí výkladu těchto termínů ve filosofickém diskursu 18. století a nastávající epochy zvané Goethezeit. Abstract in English: The thesis is concerned with the concept of language in general and the tropes, symbol, and figure in particular as conceived in one of the most distinctive figures of post- Kantian philosophy, Solomon Maimon (1753-1800). The point of departure is Maimon´s challenge to the theories of metaphorical nature of language, which were widespread in eighteenth-century British, French and German philosophy. Maimon articulated his core argument in the article Was sind Tropen (1789) and continued to work out the focus of it in his later works (Apendix on Symbolic Cognition and Philosophical Language 1790; Philosophical Dictionary, 1791; On Philosophical and Rhetorical Figures, 1793) which are all subject to interpretation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Pargačová, Ph.D. 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Pargačová, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Pargačová, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vlastimil Zátka, CSc. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB