velikost textu

Reduplicative constructions in Tamil

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reduplicative constructions in Tamil
Název v češtině:
Reduplikativní konstrukce v tamilštině
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jan Filipský, CSc.
P.R. Subramanian
Id práce:
25736
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Jazyky zemí Asie a Afriky (XJAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 4.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Filipský, CSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta P.R. Subramanian 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 87 kB