velikost textu

Formalized contrastive lexical description: a framework for bilingual dictionaries

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formalized contrastive lexical description: a framework for bilingual dictionaries
Název v češtině:
Formalizovaný kontrastivní popis lexikálních jednotek: deskriptivní rámec pro dvojjazyčné slovníky
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Vondřička, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Prof. Koenraad De Smedt
Id práce:
25135
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Matematická lingvistika (XMLI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
lexikografie, slovník, dvojjazyčný slovník, databáze, kontrastivní, norština, čeština, modální substantiva
Klíčová slova v angličtině:
lexicography, dictionary, bilingual dictionary, database, contrastive, Norwegian, Czech, modal nouns
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Vondřička, Ph.D. 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Vondřička, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Vondřička, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. František Čermák, DrSc. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Koenraad De Smedt 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 88 kB