velikost textu

Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského. Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského. Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části
Název v angličtině:
The metaphysical thought of Thomas Aquinas. From the concept of being and unity to the concept of whole and part
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Školitel:
prof. Stanislav Sousedík
Oponenti:
PhDr. Jozef Matula, Ph.D.
Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Id práce:
25112
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Námětem práce je metafyzické myšlení významného středověkého filosofa a teologa Tomáše Akvinského (1224/25-1274). Hlavním cílem práce je vyložit Tomášovu nauku o celku a části (mereologii) v širších souvislostech jeho metafyzické koncepce. Konkrétně máme na mysli vztah celku a části k základním metafyzickým principům a pojmům, jako je např. pojem jsoucna a jednoty nebo problematika ontologické struktury kategoriálního jsoucna. Celou práci dělíme do dvou částí. V první vykládáme - s ohledem na naše téma - ty myšlenkové okruhy, které je třeba zvládnout pro náležité pochopení mereologie v širších souvislostech Tomášovy metafyziky. Ve druhé části předkládáme samostatný pokus o výklad Tomášovy nauky o celku a části.
Abstract v angličtině:
The subject-matter of the thesis is the metaphysical thought of the renowned medieval philosopher and theologian Thomas Aquinas (1224/5-1274). The main goal ofthe thesis is to expose Aquinas' part-whole doctrine (mereology) in the broad context of his metaphysical theory. In concrete, we mean to elucidate the part-whole relationship in the background ofthe key metaphysical principles and concepts, such as the notion of being and unity or the issue of the ontological structure of a categorial being. The whole thesis can be divided into two main parts. In the first part we tackle those issues, which must be outlined to comprehend Aquinas' mereology in the broad horizon of his metaphysics. In the second part we set forth the independent attempt to advance Aquinas' part-whole theory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Svoboda, Ph.D. 18.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Svoboda, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Svoboda, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Stanislav Sousedík 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jozef Matula, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Němec, Ph.D. 54 kB