velikost textu

Filosofie jazyka Waltera Benjamina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filosofie jazyka Waltera Benjamina
Název v angličtině:
Walter Benjamin's philosophy of language
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
Školitel:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Oponenti:
doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc.
Id práce:
25099
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 8. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Gershom Scholem věnoval svou v lecčems průkopnickou knihu o židovské mystice Walteru Benjaminovi jako "příteli, v jehož géniu se setkala hloubka metafysika, pronikavost kritika a vědění učence". 1 Četba takového autora nepochybně žádá od čtenáře mnoho: především z toho důvodu, že Benjamin není ochoten to, co jako učenec vkládá do svých metafyzických rozvrhů- jež jsou oporou kritiky, ale často i jádrem kritiky samépředložit jednoduše čitelným, a tudíž i podobně jednoduše kritizovatelným způsobem.2 Sám Gershom Scholem ovšem stojí se svou interpretace Benjamina takříkajíc na jedné straně barikády, jejíž druhou stranu zastupuje především jméno Theodor W. Adomo. Pokud tato jména převedeme na pojmové konfigurace, pak tu jde o protiklad mezi zdůrazněním na jedné straně teologických, na straně druhé materialistických motivů Benjaminova myšlení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The work analyzes Walter Benjamin's philosophy oflanguage presenting it as an ontological and cognitive basis ofhis early thought (1916-1925). The investigation starts from a detailed study of an unpublished reflection On language as Such and on the Language of Man. The analysis of the text contrasts its metaphysical interpretation with its deconstructive reading opting for a hermeneutical approach. Benjamin's philosophy of language is presented as a theory in which all being is conceived as language. Benjamin not only constructs a metaphysical conception according to which all human beings express themselves to God by naming existing things, but simultaneously defines constitutive property of (all) language, namely its "immediacy", i.e. the fact that language is primarily not a medium of communication. However, the text On language describes also a (biblical) fall which causes a loss of immediacy and a rise of the multiplicity of languages. The area of (fallen) plurality of languages is investigated in the The Tas k of the Translator, which focuses on the relation and kinship of languages. This kinship is based on the fact that alllanguages want to say the same thing, namely the "pure language". The analysis of The Task of the Translator stresses the semantic and, in this sense, conceptual aspect of languages: the thematization of this aspect explores the possibility of a restitution of pure language. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Ritter, Ph.D. 7.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Ritter, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Ritter, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. 590 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. 224 kB