velikost textu

„Scire Deum esse“. Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Scire Deum esse“. Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy
Název v angličtině:
„Scire Deum esse“. Scotus's proof of the existence of God a a genuine achievement of metaphysics understood as an Aristotelian science
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
Školitel:
prof. Stanislav Sousedík
Oponenti:
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Id práce:
25082
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Vydali jsme se pátrat po tom, co to pro Dunse Scota znamená, vědět, že Bůh je. Naše zkoumání nám ukázalo, že pro Dunse Scota přirozené, vědecké poznání Boha, které jediné může aspirovat na titul vědění, nelze oddělit od poznání jsoucna jakožto jsoucna – ale nejen to: ani poznání jsoucna jakožto jsoucna nelze dosáhnout nezávisle na poznání Boha. Shrňme nyní nejdůležitější aspekty tohoto vztahu ontologicky pojatého metafyzického zkoumání a poznání Boha, jak se nám v průběhu práce vyjevily. Především se ukázalo, že vědecké poznání Boha není pro člověka dosažitelné v rámci jiné vědy, než je věda o jsoucnu jakožto jsoucnu: pouze v rámci této vědy je totiž možné získat pojmy, které lze na Boha vůbec aplikovat: totiž transcendentální pojem jsoucna, jeho atributy, a pojmy čistých dokonalostí, jejichž bytostná přináležitost do rámce metafyzického zkoumání se ukázala teprve v okamžiku, kdy plně vyšla najevo role, jakou v této vědě hraje poznání Boha. Dále, při zkoumání našich možností pokud jde o vědecké poznání povahy a atributů jsoucna jakožto jsoucna vyšlo najevo, že pro důkaz skutečně transcendentálního rozsahu pojmu jsoucna, tj. pro důkaz jeho indiference vůči konečnosti a nekonečnosti, se neobejdeme bez důkazu existence nekonečného jsoucna, tedy bez důkazu existence Boží – nedisponujeme totiž žádnou jinou nezávislou bezpečnou metodou, jak ověřit slučitelnost pojmu jsoucna, nevyhnutelně abstrahovaného toliko z konečných jsoucen, s nekonečností. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Stanislav Sousedík 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. 254 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. 400 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 50 kB