velikost textu

Český a rakouský hraný film 1939-1945: propaganda, kolaborace, rezistence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Český a rakouský hraný film 1939-1945: propaganda, kolaborace, rezistence
Název v angličtině:
Czech and Austrian feature film 1939-1945: propaganda, collaboration, resistance
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Lukáš Kašpar
Školitel:
prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
doc. PhDr. Josef Harna, CSc.
Id práce:
25047
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ve své disertační práci se zabývám hraným filmem, problematikou kolaborace, rezistence a vůbec činnosti filmových tvůrců, reakcí diváků a filmových žurnalistů se snažím srovnat se situací v kinematografii rakouské, jejíž úloha a charakter byly velice podobné. Zároveň se snažím postihnout fenomén hraného filmu jako specifickou kulturní složku, jež ve sledovaném období plnila národně integrační funkci a zároveň hrála v koncepci nacistické propagandy významnou roli jako prostředek úniku z reality. Důležitou součástí práce je sociální kontext produkce a projekce hraných filmů, který je odrážen v reakcích obecenstva a českého tisku. V disertační práci věnuji velký prostor tématu skryté filmové propagandy. V první polovině minulého století se stal film jedním z nejcharakterističtějších rysů novodobé kultury a zábavy. Široké lidové masy mohly levně v kinosálech týden co týden zažívat příběhy, které dříve znaly jen z vyprávění. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Anglicke resume Throughout my thesis, I have strived to portrait the feature film production and manifestation of collaboration and resistance in the field of Czech and Austrian feature film as comprehensively as possible. I have attempted to answer the question, whether the Nazis misused this mass media. After the occupation, Czech cinematography was being taken over by the Nazis. There are two main trends in movies prevailing at the time. The first one is stressing the national traditions and expecting that this will be favourably received by the public. The second trend represents an obvious escape of a number of movies, especially conversation comedies. If we look at the emphasis on national traditions in terms of the reaction by cinema audiences or through the eyes of the reaction in the press, their importance seems to be extremely significant. The escape and amusement of movies should be viewed in the context of the intentions of the Nazi propaganda. Then we can say that, it was about much more than an escape from the routine drudgery of the protectorate life, it was also about intentional relaxation, which was supposed to facilitate regeneration of energy necessary for a problem-free functioning of the protectorate. Feature film passed by censorship was in this sense an inseparable part of the Goebbelsov propraganda machine. To make the analysis of the protectorate cinematography more complete, I compared it with Austrian cinematography, which has in common a number of characteristics. In austrian and czech movies we can find making self-sacrifices, anti-Semitism, highlighting positive traits of the country, celebration of a great personalities, landmarks, culture sights, hard work and loyalty. In addition to the analysis of movies, I also included the attitude of creators, which reflect their relationship to the ruling regime. I am trying to understand why some of them collaborated. In relation to this, I also added a chapter on the responsibility of the creator for his or her work of art. A chapter dedicated to resistance movement is to point out actions poles-apart from the behaviour of these movie makers, since not everyone decided to collaborate with the regime.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Lukáš Kašpar 24.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Lukáš Kašpar 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Lukáš Kašpar 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Harna, CSc. 209 kB