velikost textu

Internationalization of higher education institutions

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internationalization of higher education institutions
Název v češtině:
Internacionalizace vysokých škol
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Janebová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
prof. Josef Artur Mestenhauser
Id práce:
25043
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Predkladami disertacni prace zpracovava aktualni tema - jak muze vysokoskolska instituce reagovat na meniei se, vzajemne propojeny svet kolem. Potrebnost zpracovani tohoto tematu v odbornem diskurzu doklada fakt, ze se internacionalizace stala prioritou ceske vzdelavaei politiky (Dlouhodoby zamer MSMT, 2005). Do dnesniho dne vsak nebyl v Ceske republice publikovan zadny vyzkum zalozeny na teoriich mezinarodniho vzdelavani ci jina teoreticka monografie. V uvodu autorka krome eilu, vychodisek, omezeni prace a predstaveni struktury prace, definuje zakladni terminologii (mezinarodni pedagogiku, internacionalizaci), ale i dalSi terminy, se kterymi v praci operuje. V druhe kapitole nabizi analyzu vYvoje mezinarodniho vzdelavani v USA a v Evrope za poslednich padesat let a pomoei zasadnich strategickych dokumentu popisuje vyvoj vzdelavaei politiky. Dale pak srozumitelne a prehledne predstavuje soudobe pristupy k internacionalizaci: a) Internacionalizace jako evropeizace; b) Internacionalizace doma (Internationalization at Home). Teprve nedavno formulovany pristup, ktery kriticky reaguje na predchazejiei pojeti internacionalizace - predevsim jako podpory mobility; c) Koncept ukazujiei jak je mozne pridavat (add-on) mezinarodni dimenzi predevsim do kurikula; d) Internacionalizace z pohledu systemove perspektivy pak popisuje proces rozvoje instituce (pomoei teorii zmeny), ktery zahrnuje vsechny jeji komponenty. Predevsim jeji kurikulum, kulturu instituce, vyzkum, zangazovanost (zahranicnich) studentu, a akademickych pracovnikU, vedeni instituce, administrativu internacionalizace a rovnez moznosti jak muze prispet spolecnost (servisni funkce). Po dukladne kriticke analyze smeru je tento pnstup prijat za zakladni hledisko prace.
Abstract v angličtině:
The thesis elaborates on a topical issues, namely how can a higher education institution react to changing interdependent world around. The neediness of this topic proves the fact that internationalization has recently become a priority of Czech higher education policy (Longterm vision of ministry, 2005); however, there has been no research based on theories of international education or a theoretical study on the topic. The author in the first chapter introduces the goals, limitations, structure of the study, and defines major terms (international education and internationalization) and other that she uses throughout the paper. The second chapter the author analyses the development of international education in USA and Europe in the last fifty years. Further, she offers a comprehensive and well-arranged review of current approaches to internationalization: a) the first one is called Internationalization as Europeanization; b) the second one is a just recent critical reaction to envisaging internationalization in terms of mobility; c) the third concept indicates ways of just "adding-on" international dimension; d) the last on the list looks at internationalization from the system-wide perspective and describes it as institutional change including all its components, in particular its curriculum, institutional culture, research, engagement of (international) students and faculty, leadership and service to society. This perspective is taken up as the leading perspective of the research. The third chapter introduces the current effort to bridge the gap between multicultural education and international education by comparing their differences and similarities together with mutual flashpoints. The author uses the existing Czech scholarship on multicultural education to help the reader understand the connections between rationalization of multiculturalism and internationalization in higher education institutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Janebová, Ph.D. 15.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Janebová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Janebová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eva Janebová, Ph.D. 1.85 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Milan Slavík, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Josef Artur Mestenhauser 212 kB