velikost textu

Evropa a Třetí svět v souvislosti s postkolonialismem (Evropská Unie a imigrace ze Třetího světa)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropa a Třetí svět v souvislosti s postkolonialismem (Evropská Unie a imigrace ze Třetího světa)
Název v angličtině:
Europe and the Third world in the postcolonial era (Third world immigration in the European Union)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Hůlová
Školitel:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Oponenti:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.
Id práce:
25041
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce Evropa a Třetí svět v souvislosti s postkolonialismem se pokouší přehlédnout a zhodnotit současnou evropskou debatu o imigrantech ze Třetího světa, vytyčit rámec, v němž by se měla dále ubírat. Práce se zabývá imigrací z hlediska politického a ekonomického, ale nahlíží jej také jako téma akademické diskuze. Na podobu a historické kořeny evropské imigrační politiky je kladen stejný důraz jako na téma imigrace v akademickém prostředí. Zatímco žitá podoba imigrace ze Třetího světa je otázkou politické každodennosti a znamená otevřené hranice s jasně definovanými podmínkami vstupu, imigrace ze Třetího světa v souvislosti s postkolonialismem se týká především prostředí akademické půdy. Pro akademickou reflexi tohoto tématu je charakteristický stereotyp viktimizace imigrantů, politický slovník zase častěji pracuje s jejich démonizací. Otázka podílu viny koloniální evropské minulosti na chudobě zemí Třetího světa je klíčová pro akademickou reflexi tohoto tématu a způsob, jakým bývají definovány mocenské vztahy zemí bývalých kolonií a Evropy. Práce Evropa a Třetí svět v souvislosti s postkolonialismem se snaží nalézt odstup jak od politické tak od akademické debaty o imigraci. Snaží se vyhýbat jak viktimizaci imigrantů, tak jejich démonizaci. Jednotlivé kapitoly postupují po dvou liniích. Od zjevného ke skrytému a od Evropanů k přistěhovalcům. První linie začíná přehledem dějin evropské integrace a imigračních vln v dvacátém století a končí reflexí akademických stereotypů a nevyřčených předpokladů, druhá linie svou pozornost k Evropě postupně odvrací ve prospěch analýzy podmínek imigrantů. V druhé polovině práce se objevuje také problematika rostoucího počtu evropských muslimů. Tázání po evropské identitě se tím dále problematizuje. Způsob přístupu k imigraci ze Třetího světa je pro příští podobu Evropské unie klíčové.
Abstract v angličtině:
My PhD. thesis Europe, the Third World and postcolonialism attemps to examine and sum up current European debatě on immigrants from the Third World and set up a a frame for iťs future charakter. The topič is being delt with not only from both political and economical perspective but also as an issue of academie discussion. The thesis emphasises academie discussion as an important part of European immigration policy. While the issue of immigration in a day to day perspective means open borders with clearly defined conditions for those willing to enter, in academie view the debatě is rarely fřee from discourse of postcolonialism with iťs tendency towards victimization. Immigrants are victimized by the academics while demonized by politicians and others. However, the question of guilt seems to be crucial for academie discussion and a way one perceives power relation between Europe and iťs prior colonies. This PhD. thesis tries to avoid mistakes of both sides, politicians and academics, tries to avoid their victimization and self guilt as well as demonization of immigrants. There are two traeks the chapters follow. From obvious to hidden and from Europeans to immigrants. The first one inroduces brief history of European immigration with attention to its particular steps and concludes reflecting academie stereotypes and unspoken assumptions. The second track focuses more on ímmigrants'condition they live in and in the second half of the text deals also with the problém of European muslims. Europen identity, a topič tightly intertwined, thus turns out to get even more difficult. Nobody can foresee the future. But in this text we try to prove, that the way EU will look like in the long term perspective is being shaped now by our very attitude to immigration. The text offers a polemic approach both in polical and academie terms, attempting to avoid cliches and suggest appropriate steps for the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Hůlová 5.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Hůlová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Hůlová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. 1.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 555 kB