velikost textu

Kultovní terminologie starochetitských textů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kultovní terminologie starochetitských textů
Název v angličtině:
Cult Terminology in Old Hittite Texts
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Šárka Velhartická, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Oponenti:
Mgr. Marek Rychtařík, Ph.D.
PhDr. Jana Součková, DrSc.
Id práce:
25037
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Jazyky zemí Asie a Afriky (XJAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav srovnávací jazykovědy Jazyky zemí Asie a Afriky Šárka Velhartická Kultovní terminologie starochetitských textů Cult Terminology in Old Hittite Texts Disertační práce vedoucí práce - Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. 2011 ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav srovnávací jazykovědy Jazyky zemí Asie a Afriky Šárka Velhartická Kultovní terminologie starochetitských textů Cult Terminology in Old Hittite Texts Disertační práce vedoucí práce - Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. 2011 Cílem disertační práce „Kultovní terminologie starochetitských textů“ je vytvoření uceleného přehledu všech dnes nám známých chetitských textů datovaných do starochetitského období s důrazem na texty rituálního charakteru. Základním východiskem jsou detailní kriteria datace klínopisných textů (paleografický rozbor, grafická a lingvistická analýza pramenů) a jejich přesná definice, které tvoří úvod k následné prezentaci jednotlivých textů. Hlavní část práce je rozdělena do dvou oddílů. První z nich je výčet starochetitských textů a jejich překlad do českého jazyka. V případech, kdy se jedná o dosud nezpracované rituální texty, nebo texty, jejichž transkripci je nutno doplnit a pozměnit na základě nově získaných fragmentů, přináší autorka i jejich transkripci. Z takto prezentovaných textů vychází druhý rozsáhlý oddíl práce, a tím je utřídění kultovní terminologie těchto textů. Práce je první prezentací chetitských kultovních textů v českém jazyce.
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav srovnávací jazykovědy Jazyky zemí Asie a Afriky Šárka Velhartická Kultovní terminologie starochetitských textů Cult Terminology in Old Hittite Texts Disertační práce vedoucí práce - Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. 2011 ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav srovnávací jazykovědy Jazyky zemí Asie a Afriky Šárka Velhartická Kultovní terminologie starochetitských textů Cult Terminology in Old Hittite Texts Disertační práce vedoucí práce - Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. 2011 Cílem disertační práce „Kultovní terminologie starochetitských textů“ je vytvoření uceleného přehledu všech dnes nám známých chetitských textů datovaných do starochetitského období s důrazem na texty rituálního charakteru. Základním východiskem jsou detailní kriteria datace klínopisných textů (paleografický rozbor, grafická a lingvistická analýza pramenů) a jejich přesná definice, které tvoří úvod k následné prezentaci jednotlivých textů. Hlavní část práce je rozdělena do dvou oddílů. První z nich je výčet starochetitských textů a jejich překlad do českého jazyka. V případech, kdy se jedná o dosud nezpracované rituální texty, nebo texty, jejichž transkripci je nutno doplnit a pozměnit na základě nově získaných fragmentů, přináší autorka i jejich transkripci. Z takto prezentovaných textů vychází druhý rozsáhlý oddíl práce, a tím je utřídění kultovní terminologie těchto textů. Práce je první prezentací chetitských kultovních textů v českém jazyce.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Velhartická, Ph.D. 3.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Velhartická, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Velhartická, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Rychtařík, Ph.D. 408 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Součková, DrSc. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 82 kB