velikost textu

Zemědělství protektorátu Čechy a Morava

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zemědělství protektorátu Čechy a Morava
Název v angličtině:
Agriculture Protectorate of Bohemia and Moravia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
doc. PhDr. Jana Burešová, CSc.
Id práce:
25033
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zemědělství, nacistická správa, Protektorát Čechy a Morava, zemědělská politika
Klíčová slova v angličtině:
agriculture, Nazi administration, Protectorate of Bohemia and Moravia, agricultural policy
Abstrakt:
Zemědělství Protektorátu Čechy a Morava institucionální změna – produkce – exploatace Práce se zabývá agrárním sektorem v Protektorátu Čechy a Morava a jeho proměnou pod tlakem okupace a válečného úsilí Německa. Soustředí se na cíle nacistické zemědělské politiky v protektorátu, metody a prostředky k jejich naplňování a v neposlední řadě usiluje o zhodnocení jejich výsledků. V popředí zájmu stojí institucionální změna, která spočívala ve výstavbě systému řízeného hospodářství a vytvoření nacistické kontroly nad jeho fungováním. Tato změna byla vlastním předpokladem pro realizaci nacistických zájmů v okupovaném prostoru českých zemí. Systém řízeného hospodářsví umožnil přijetí široké škály opatření, kterými byla ovlivňována zemědělská výroba, její struktura a intenzita. Práce tyto administrativní zásahy analyzuje a interpretuje jejich bezprostřední dopad na zemědělskou výrobu. Proměna protektorátní zemědělské výroby a její příspěvek k zásobování Říše jsou zhodnoceny v širším kontextu nacistického úsil o exploataci okupovaných regionů.
Abstract v angličtině:
Agriculture of the Protectorate of Bohemia and Moravia institutional change – production – exploitation The work considers changes of agricultural sector in the Protectorate of Bohemia and Moravia that took place under pressure of occupation and war efforts of the Third Reich. It defines Nazi goals that were connected with agriculture, their methods that were to fulfil them and their results. The institutional change, production and exploitation build three main pillars of research. The institutional change, especially implementing of managed economy in agriculture and establishment of new institutions as instruments of Nazi control worked as the prerequisite for Nazi´s performance in agriculture. The managed system of economy enabled implementation of wide range of administrative measures that significantly influenced agricultural production, its structure and intensity. The work analyzes relation between administration and performance of agriculture. The general change of this sector and its contribution to Germany are evaluated in wider context of Nazi´s exploitation of occupied territories.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. 4.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Burešová, CSc. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB