velikost textu

Concepts of Space in Victorian Novels

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Concepts of Space in Victorian Novels
Název v češtině:
Koncepce prostoru viktoriánských románů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.
Mgr. Kamila Vránková, PhD.
Id práce:
24976
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglická a americká literatura (XANL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
hladký prostor, zvrstvený prostor, vnitřní prostor, vědomí, živly, voda
Klíčová slova v angličtině:
smooth space, striated space, inner space, consciousness, natural elements, water
Abstrakt:
Abstrakt: Práce se zabývá koncepcí prostoru vybraných viktoriánských románů nejprve v jeho povrchové struktuře a posléze zkoumá hloubkové vztahy těchto struktur k archetypálním a symbolickým složkám prostoru v literatuře. Ke zkoumání „povrchu“ byla využita filosofie pojetí prostoru Deleuze a Guattariho rozlišující prostor hladký (nomádský) a zvrstvený (civilizačními zásahy). Další část práce využívá filosofickou perspektivu vnímání prostoru Gastona Bachelarda, jehož Poetika prostoru zachycuje fenomenologii básnického obrazu s důrazem na archetypální pojetí hloubky prostoru a jeho funkci v lidském podvědomí. Práce se zaměřuje na vybrané romány viktoriánské doby, které nesou jisté společné znaky (centralizace prostoru, otevřenost krajiny, vztah k místu nebo určitému regionu), a v tomto směru podrobuje analýze romány sester Brontëových (Na Větrné hůrce, Jana Eyrová), Thomase Hardyho a George Eliot (Mlýn na řece Floss, Daniel Deronda).
Abstract v angličtině:
Abstract: The dissertation focuses on two general categories of defining space: on space expression according to the expressive approach to aesthetics and, secondly, on space representation based on the mimetic aesthetics. The exploration of the surface structure of space employs the philosophical categories of smooth and striated space, formulated by Deleuze and Guattari in their Treatise on Nomadology, while the depths of the inner spaces, including the spaces of the human mind, are treated within the framework of Gaston Bachelard’s phenomenology, stressing the importance of the symbolic meanings hidden in the unconscious. The primary texts in which the concept of space is explored range from the Brontë sisters' novels (Wuthering Heights, Jane Eyre) to Thomas Hardy's Wessex novels, and further on to the last novel of George Eliot, Daniel Deronda. Attention is given to the role of natural elements constituting space, with emphasis on the element of water.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D. 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kamila Vránková, PhD. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 66 kB