velikost textu

Dějiny tetování: Setkání postmoderny s archaismem v kultuře tzv. Modern Primitives

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny tetování: Setkání postmoderny s archaismem v kultuře tzv. Modern Primitives
Název v angličtině:
History of Tattoving: The Postmodern Era Meets Archism. Culture of "Modern Primitives"
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Oponenti:
Jiřina Todorovová
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Id práce:
24963
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dějiny tetování: Setkáni archaismu s postmodernou v kultuře tzv. Modern Primitives dr. Martin Rychlík Tato dizertační práce je stručnou a prakticky stále jedinou českou sumou znalostí o historii a etnografii tetování. Dějinami od prvých zaznamenaných důkazů na tělech křehkých mumií, přes etnografické tetováže přírodních národů až po výčet moderních významů. Takovou šíři má tetování. Předkládaná publikace se snaží tetování představit komplexně, v co nejširších souvislostech. Nastiňuje obecná pravidla zdobení těla, druhy tělesných úprav včetně stěžejního tetování a informuje o mnoha jeho funkčních významech. Funkce jsou rozčleněny do osmi skupin. Svá specifika mají funkce: rituální, esteticko- erotická, magicko-náboženská, léčebně-preventivní, komunikační a identifikační, sociálně- skupinová, statutárně-hierarchická a konečně i individualizační. U jevu tak komplexního, jakým tetování bylo a je, není možné jednotlivé významy oddělovat – spíše se překrývají a vzájemně doplňují. Historii a etnografie tetování sleduje tato práce od 5300 let starého muže z Alp do polynéského „ráje“, mezi bojovné Maory a Dajaky až po ženy Ainů s vytetovanými vousy, Inuity, americké indiány či africké skarifikace, ale nevyhýbá se tetování v Evropě od antiky po dnešní dny. Samozřejmostí je obsažná bibliografie o tetování, nejrozsáhlejší v ČR. Jednotící linkou textu je teze, která shledává rozdíl mezi tetováží preliterárních společností a tetováním v civilizaci soudobé. Fenomén upravování kůže je jevem, jež se vyskytuje jak v tradičních, přírodních společnostech, tak i v prostředí moderním a velmi racionálním. Dějinami tetování je prokázána hluboká symbolická změna v jeho smyslu, kdy na jedné straně stával mnohovýznamový společností sdílený prvek a na straně druhé stojí individualizovaný soukromý šperk, jenž je sám neboť vyzdvihuje svého nositele. Prvotní tatuáž byla podstatou kolektivní, v mnoha rovinách symbolická, společným významem integrovala komunitu a brala na sebe řadu funkcí. Dnešní tetování má ve většině případů soukromé významy, v zásadě jedince odlišuje, vyjadřuje odstup od ostatních a původně složitý funkční celek posunuje blíže k primárně estetickému obsahu. Naproti tomu ale existují i jisté subkultury, například právě Modern Primitives, kteří se více než o estetický rozměr zajímají o rituální akt, průběh vnitřní změny skrz bolestný vnější zásah do svého těla.
Abstract v angličtině:
History of Tattooing: The Postmodern Era meets Archaism. The Culture of „Modern Primitives“ dr. Martin Rychlík The presented dissertation concerns tattooing as the main theme - its history, functions, techniques, media presentations, individual motivation and general human attitudes towards decorating (and mutilating) the body. The author, ethnology / social anthropology student Martin Rychlik (Department of Ethnology Charles University in Prague), provides a comprehensive overview of many aspects of tattooing – considered as an universal cultural custom, so far poorely mapped in the Czech republic. Tattooing is a very complex and archaic phenomenon that has roots in the ancient Stone Age. The first direct archaeological proof was found in 1991, in Soelden near the Austro-Italian boarder. The mummified remains of a 5300 year-old hunter/shepherd emerged from a melting glacier and got nickname „Oetzi“. Other well known tattooed mummies are the Egyptian Middle kingdom priestess Hathor and the frozen Scythian chief from Pazyryk. Many "primitive" tribes worldwide have adopted tattooing as a means of expression. Among the best documented are those of the Maori, Ainu, Samoans, Dayak, Tahiti islanders, Inuit, South American Indians and nomadic Siberian groups. The first so-called renaissance of tattoo is associated with Captain James Cook's overseas travels and his introduction of the word "tattow" or "tatu" into Western languages. For a long period, tattooing was commonly perceived as a type of brand used by sailors, prostitutes, bikers or criminals. However, the last three decades have seen a second tattoo renaissance: pricking (and scarification) have undergone vital changes and have been transformed into primarily aesthetic decoration while other functions have vanished – as shown in the essential affirmation of this ethnography. The author proposes that there exist or have existed eight main tattoo functions that can be variously and freely combined: ritualistic, aesthetic (erotic), religious (magical), medical preventive, communicative, social, hierarchical and, finally, individualistic. The work itself is divided into twenty sections, each analysing the topic in a specific context: a brief introduction, structure, proposition, commented literature and sources, general purposes of body adornment, functions, physical characteristics of skin, the oldest proofs of tattoo, history and ethnography, tattooing in the modern era, motivation of the tattooed, media analysis, tattoo in the arts, film and literature, conclusion, and full bibliography. There are also three appendices (this English summary, authors articles and DVD disk). The methodological background of the presented thesis is grounded in the works and postmodern philosophy on corporal concepts by Michel Foucault. Anthropological studies are still influenced by cultural analysis of the body developed by US ethnographer Mary Douglas (distinguishing between pure vs. impure categories etc.) and others. Cardinal method used in this thesis is a dense and holistic case study: a monography. Although the thesis of doctoral student Martin Rychlik, led by lecturer Oldrich Kaspar, concerns many aspects of tattooing and body modification exceeding 280 pages in length, it still raises several unanswered questions touching on history, ethnography and contemporary practice. In conclusion, by emphasizing holistic view this dissertation offers a concise and detailed introduction to this very archaic form of art – tattooing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jiřina Todorovová 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 90 kB