velikost textu

Reflexia spôsobu života žien v liptovskom regióne z kulturologického pohľadu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexia spôsobu života žien v liptovskom regióne z kulturologického pohľadu
Název v češtině:
Reflexe způsobu života žen v liptovském regionu z kulturologického pohledu
Název v angličtině:
Reflexion of the life style of Liptov women from the perspective of cultural studies
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Chovancová
Školitel:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponenti:
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
doc. PhDr. Viera Gažová, CSc.
Id práce:
24904
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Chovancová 23.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Chovancová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Chovancová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Viera Gažová, CSc. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 39 kB