velikost textu

Papežské odpustkové listiny ve střední Evropě za pontifikátu Bonifáce IX. (1389-1404). Komparativní studium

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Papežské odpustkové listiny ve střední Evropě za pontifikátu Bonifáce IX. (1389-1404). Komparativní studium
Název v angličtině:
Papal indulgence charters in Central Europe under the pontificate of Boniface IX (1389-1404). A comparative study
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Hrdina, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Id práce:
24900
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pomocné vědy historické (XPVH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem disertace je postižení vlivu římského papežství ve střední Evropě v době Velkého západního schismatu ( 13 78-1415117), zvláště za pontifikátu papeže Bonifáce IX. ( 13 89-1404 ). Ke sledování této problematiky byly zvoleny odpustkové listiny jako jedny z typických písemností papežské kanceláře, které Bonifác IX. na rozdíl od svých předchůdců i bezprostředních následovníků vydával pro duchovenské instituce v zemích římské obedience v masovém měřítku. Heuristika vycházela jak z opisů těchto listin v kancelářských registrech vatikánského archivu z řady Registra Lateranensia (cca 1660 listin), tak z originálních a opisových dochování v archivech příjemců (cca 260 jednotlivin). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The goal of the dissertation i s to understand the agency of the Roman pontificate in Centra! Europe during the Great Schism (1378-1415/17), with a special focus on the papacy of Boniface IX (1389-1404). In order to analyze this question, I used indulgence charters, one of the more typ i cal kind of documents produced by the papal office. Unlike his predecessors as well as immediate successors, Boniface IX issued indulgence charters to ecclesiastical institutions in the Roman obedience in truly mass quantities. My analysis was based on the study of approximately 1,660 individua! cop i es in secretarial registers of the Vatican Archive, Registra Lateranensia, and on approx. 260 extant copies in the archives of recipients. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Hrdina, Ph.D. 60.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Hrdina, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Hrdina, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB