velikost textu

Analýza současného islámského náboženství z hlediska politické kultury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza současného islámského náboženství z hlediska politické kultury
Název v angličtině:
Analysis of the present Islamic religion in terms of political culture
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Liana Exner Bala
Školitel:
doc. PhDr. Vladimír Borecký, CSc.
Oponenti:
PhDr. Václav Soukup, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Id práce:
24869
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Z koncepce této práce, zaměřené na kulturologickou analýzu současného islámu vyplývá, že pro studium vývoje islámského náboženství je důležité se vymanit ze stereotypních informačních vlivů médií a dalších vlivných institucí, které tyto 139 stereotypy slepě či záměrně omezeně přejímají, modifikují a šíří dál do celospolečenského povědomí. Příhodnější je daný jev studovat jakoby za horizont odrazu, který vytváří, a tento přístup nás pak posouvá k mnohokrát nečekaným souvislostem a nutnosti multidisciplinárního přístupu. Podobným principem jsme se v této práci dostali právě k mnohostrannému přístupu kulturní politiky a kulturologickému přístupu obecně. Právě tento přístup se zdál být nejbližší záměru, jehož cílem nebylo podrobně rozebrat a zanalyzovat jednotlivé oblasti islámského náboženství typu žhavých témat jako je kupříkladu džihád, zahalování žen či sebevražedné útoky, ale pojmout obraz současného islámu v historickém, kulturněspolečenském kontextu, z něhož by se nevytrácel rozměr kulturního relativismu, porozumění, symboliky neboli obecně řečeno rozměr restitutivní. Tato práce průběžně klade důraz na to, aby kromě analýzy islámského náboženství současnosti pojímala tento jev jak prostřednictvím uchopitelných a statisticky zaznamenatelných jevů, ale i hlediskem, jakým ho vnímá společnost, neboli jak o něm společnost cítí. Na základě studia citovaných zdrojů lze potvrdit, že i ve sférách politiky a ekonomie, které jsou společností většinou považovány (a samy se tak často prezentují) za racionální obory, působí v lidských myslích vědomě i podvědomě a na úrovni jednotlivců i celých společností a kultur jako určité praobrazy, stereotypy či duševní dědictví, které se prolíná do našeho vnímání a jednání prostředky charakteristickými pro současnou dobu.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Liana Exner Bala 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Liana Exner Bala 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Liana Exner Bala 18 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Liana Exner Bala 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Vladimír Borecký, CSc. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Soukup, CSc. 1.47 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 1014 kB