velikost textu

Idea a fenomén

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Idea a fenomén
Název v angličtině:
Idea and phenomenon
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Cyril Říha, Ph.D.
Školitel:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Oponenti:
doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
prof. PhDr. Marian Zervan, Ph.D.
Id práce:
24802
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název této části pochází z jednoho Patočkova rukopisu, konkrétně rukopisu se signaturou 3000/331 a názvem "Leonardo, Michelangelo". Tento manuskript patří do tzv. strahovské pozůstalosti a dosud nebyl - podobně jako téměř všechnl jemu příbuzné- uveřejněn. Patočka jej psal někdy v průběhu druhé světové války jako jednu ze součásti své plánované knihy o filosofii dějin. Celý rukopis, obsahujid hotové, souvislé úvahy, ale též kusé poznámky a výpisky, se rozkládá na 36 rukou psaných stranách formátu A5. To je však pouze hrubý, často velmi fragmentární text, a proto bude místy nezbytné sáhnout po jeho bezprostředním kontextu, tedy po dílech, na které Patočka v tomto svém rukopise výslovně odkazuje. Jde především o Leonardovu knihu O maliřstvi, sbírku jeho zlomků od M. Herzfeldové, Panofského studii Idea a Vasariho Životy. 7 Takto rozšířený text bude tvořit rámec pro naši důkladnou četbu. Zajímat nás na něm budou některé jeho zvláštní momenty - "vnější" překvapení (pro čtenáře přicházejícího k němu z vnějšku) a "vnitřní" pokušení (obsažená přímo uvnitř tohoto textu). A začněme hned prvním překvapením. Teoretické malířství je zde postaveno proti maliřstvi výkonnému. Toto děleni má dle Patočky svůj původ v protikladu vita contemplativa a activa: " ... jest aplikaci dualismu života kontemplativního a praktického na malbu ... " (rkp., str. 25). Manuskript se, jak už bylo řečeno, jmenuje "Leonardo, Michelangelo".Na prvních pěti stránkách (srv. 2-6) se probírá Michelangelova zbožnost,8 na dalších (cca. 7-18)Leonardův zaJem o techniku, mechaniku.9 Zdá se proto být nasnadě ztotožnit Michelangela s prototypem nazírajícího, teoretickéhokontemplativního malíře a Leonarda pojmout jako představitele výkonného, praktického malířství. Zdá se to být jasné, jednoduché a hezké a přece je tomu, jak už napovídá název, právě naopak. Teoretickým malířem je Leonardo, praktickým Michelangelo. Jenže, ani toto "právě naopak" není docela přesné. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Cyril Říha, Ph.D. 7.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Cyril Říha, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Cyril Říha, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. 1.48 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marian Zervan, Ph.D. 1.16 MB