velikost textu

Vliv antiky na nejstarší francouzskou poezii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv antiky na nejstarší francouzskou poezii
Název v angličtině:
The influence of the antiquity on the oldest French poetry
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Pometlo
Školitel:
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Oponenti:
prof. Petr Kyloušek, CSc.
doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
Id práce:
24798
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na srovnání středověkých děl představujících francouzským čtenářům činy Iulia Caesara, konkrétně na Li Fet des Romans, Roman de Jules César a Li Hystore de Iulius Caesar. Autor zvolil přístup analýzy dostupných textů a rekonstrukce překladatelského procesu na základě rozboru vstupního antického originálu a jeho středověké varianty ve francouzském jazyce, s přihlédnutím k prezentaci děl v rukopisech.
Abstract v angličtině:
The dissertation focuses on comparison of medieval writings presenting the actions of Julius Caesar to French readers, specifically Li Fet des Romans, Roman de Jules César and Li Hystore de Iulius Caesar. Interpretation of accessible texts is based on analysis of the translation process: comparison of the antique original and its medieval variants in French language as presented in medieval manuscripts. The author opens the dissertation with introduction to factors influencing the medieval translator; among others the ability of complex understanding of the original text, education and awareness of other literary works, oral component of culture; and the way of thinking and of interpretation of the world.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Pometlo 1009 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Pometlo 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Pometlo 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Petr Kyloušek, CSc. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. 112 kB