velikost textu

František Jan Vavák na cestě za vzděláním a kulturou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
František Jan Vavák na cestě za vzděláním a kulturou
Název v angličtině:
František Jan Vavák on the way to learning and culture
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jaroslav Kolár, CSc.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Václav Petrbok, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Peřina, CSc.
Id práce:
24795
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce je věnována životu a působení Františka Jana Vaváka, patrně nejznámějšího z literárních samouků osmnáctého, resp. počátku devatenáctého století, jejichž literární činnost se v jistém smyslu (zvl. časově, ale ne jen časově) pohybuje na pomezí mezi barokním písemnictvím a literaturou národního obrození. V souvislosti s tím se otevírají dvě otázky: jednak je to otázka zdrojů, z nichž tito samoukové čerpali svoje vzdělání, jednak s tím souvisící otázka vztahu těchto autorů ke starší, „tradiční“ literární aktivitě barokní doby (případně k písemnictví humanistickému, nebo dokonce středověkému) na jedné straně a k rodící se, „nové“ literatuře obrozenské. V této práci předkládáme příspěvek k řešení těchto otázek, nakolik k němu může poskytnout materiál bohatá a relativně dobře zachovalá písemná pozůstalost Vavákova. Soustavně se přitom zaměřujeme zvláště na první z uvedených otázek – v souvislosti s hledáním odpovědi na ni se však v naší práci rýsují určité náznaky odpovědí také na druhou z nich. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jaroslav Kolár, CSc. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Václav Petrbok, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Peřina, CSc. 579 kB