velikost textu

Česká republika v procesu transformace. Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká republika v procesu transformace. Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy
Název v angličtině:
Czech Republic in a transformation process. Globalization, information policy in the Czech Republic, EU and USA and reflection of the transformations in library and information science
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Štogrová Jedličková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Oponenti:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
prof. Marie Königová, CSc.
Id práce:
24786
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na problematiku vzniku a rozvoje informační společnosti ve vztahu ke změnám, které tento proces provázejí, a jejich dopadu na oblast knihovnických služeb. V úvodu je zpochybněna jednoznačnost definice toho, co je a co není informační společnost, a je prezentován kritický přehled současných teorií informační společnosti. Z tohoto shrnutí pak vychází pokus implementovat současné teoretické přístupy k informační společnosti na oblast knihovnických a informačních služeb vymezených informační vědou. Práce předkládá argumenty pro to, že je třeba změnit paradigma informační vědy, kterým není fixovaná informace ani informační proces, ale síť jako momentální konfigurace informačního dotazu. Jako příklady témat, která změnu paradigmatu informační vědy vyvolávají, je prezentována problematika digitální propasti, dilema svobody a otázka soukromí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The text is focused on issues connected with the raise of the information society and its development; challenges for the library services envisaging these new developments are discussed. Starting with an impugment on the definition of the information society the work presents critical overview of the current theories of the information society. This stays as basic for the attempt to implement current theories of the information society into the information and library services, as defined by the information science. The work argues that the information science needs to change its paradigm, since the information and information process themselves are not any more the paradigm, it is the net as an instant configuration formed around the information requirement. Three case studies are presented in order to demonstrate the change of the paradigm: digital divide, dilemma of a freedom and privacy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Štogrová Jedličková, Ph.D. 3.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Štogrová Jedličková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Štogrová Jedličková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Rudolf Vlasák 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Marie Königová, CSc. 150 kB