velikost textu

Kultura romských osad

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kultura romských osad
Název v angličtině:
Culture of Roma settlements
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Václav Soukup, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Id práce:
24785
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem následujících stránek je analýza kultury romských osad. Přestože je sousloví "romské osady" poměrně hojně frekventované, v otázce jeho užívání panuje značný zmatek a je tedy již téměř nemožné zjistit a říci, co si pod ním ten který autor vlastně představuje. V této stati budu toto označení užívat jako termín a obsahem mé práce bude do značné míry právě snaha o jeho definici. Jako každý termín, je i pojem "romská osada" svou povahou arbitrární, jedná se o konvenční, nehodnotící nálepku. Důvodem, proč jsem jako jeden z centrálních pojmů zvolil zaužívané a významově přetížené sousloví je ten, že za prvé laický výraz "romská osada" má konotace blízké významu tohoto pojmu v přítomné stati (v tomto ohledu se tedy jedná jen o jakousi kultivaci slova běžné mluvy) a za druhé dosavadní pokusy o zavedení jiného označení pomocí neologizmu dosud vždy selhaly (ať se již jednalo o termín slovenské státní správy "obytná zoskupenia na nízkom sociokultúrnom stupni" či termín "kumulovaná romská sídliště" 1 z autorské dílny S. Kužela). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. 5 MB
Stáhnout Příloha k práci doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. 5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Soukup, CSc. 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. 649 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 884 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 2.55 MB