velikost textu

Koloběh pohledů: od renesančního pozorovatele k mužskému divákovi ve feministické teorii filmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koloběh pohledů: od renesančního pozorovatele k mužskému divákovi ve feministické teorii filmu
Název v angličtině:
Circulation of views: from the renaissance spectator to the male viewer in feminist film theory
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Oponenti:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
doc. Mária Ferenčuhová, Ph.D.
Id práce:
24781
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra filmových studií (21-KFS)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Filmová věda (XFV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Na zacátku této práce jsem si dala za cíl popsat ukotvení pojmu pohled postupne ve trech diskurzivních a spolecenských plochách, které bud mimorádne promenují ci vymezují vizuální pole a pozici diváka a potažmo divacky v nem. Pruzkum všech trí ploch smeroval k postupnému rozkrývání vrstev pojmu v konkrétním, jasne vymezeném kritickém paradigmatu genderových studií. Teoretizace videní se tu postupne odhalovala jako proces neustálého re-definujícího pohybu, kdy se jednotlivá podloží se na sebe vrstvila v kolobehu sebepotvrzování mocenského videní. Shluk významu okolo termínu pohled (the gaze, le regard) se nakonec vyjevil jak ve svých ahistorických determinacích a predpokladech, tak i v urcující vázanosti na výsadní historickou situaci a specifické metody premýšlení o filmu.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. 3.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. 855 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 641 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mária Ferenčuhová, Ph.D. 1.38 MB