velikost textu

Vliv rodinných vztahů na vývoj identity jedince

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv rodinných vztahů na vývoj identity jedince
Název v angličtině:
The influence of family relationships onto development of identity of an individual
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
Oponenti:
Milada Rabušicová, DrSc.
doc. PhDr. Jiřina Taxová, DrSc.
Id práce:
24762
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dizertacni prace je pojednana, jako teoreticko-empiricka sonda do podoby klicovych rodinnych vztahu, majicich vliv na dotvareni podoby identity jedince. V ramci prace jsou rozpracovavana temata vyvoje konceptu identity v historickem a sociokulturnim nahledu, vyznamnej si pozornost je venovana postmodernim myslenkovym nahledu na identitu jedince. Inspirativnim zdrojem se stava myslenka identity, jako kontinuaIne se utvarejiciho pfibehu, zasazeneho vyznamnymi diskursy i zkusenostmi jedince se sociaIni realitou. Vyznamny prostor je venovan analyze vyvojovych teorii, ktere nam podavaji nezbytne informace 0 zakonitostech vyvoje identity v prubehu ontogeneze. Stezejni cast prace, ktera vyust'uje v empirickou sondu, je pojata, jako rozbor rodinneho kontextu, predevsim pak tech klicovych vztahu, ktere meli moznost spouutvaret podobu identity jedince. Empiricka sonda pfinasi sadu retrospektivnich nahledu na atmosferu a vztahy v rodinach respondentu, jejiz cHern bylo ovefit navdene obecnejsi principy ve vztazich mezi rodiCi a detmi, ktere napomahaji utvoreni zdrave formy identity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D. 6.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta Milada Rabušicová, DrSc. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiřina Taxová, DrSc. 173 kB