velikost textu

Zázemí raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zázemí raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou
Název v angličtině:
Early mediaeval stronghold of Libice nad Cidlinou and its hinterland
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Oponenti:
Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
prof., dr. hab. Sławomir Moździoch
Id práce:
24719
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Raně středověká hradiště sloužila jako významná centra politické moci, správy, náboženství a hospodářského života. Vysoká koncentrace obyvatel, doklady specializované nezemědělské výroby, přítomnost společenské elity, která se bezprostředně nepodílela na produkci potravin, dovolují předpokládat, že pro život hradiště bylo nezbytné také určité zázemí.Raně středověká hradiště jsou obvykle považována za významného konzumenta potravin, surovin z obnovitelných i neobnovitelných zdrojů a lidské práce. Potřeby raně středověkých hradišť jsou obvykle charakterizovány jako „velké“ avšak bez další srovnání. Hlavní důraz je kladen hospodářské zázemí hradiště, tedy na zdroje, které byly schopny zajisti dostatečné množství potravin a na obnovitelné i neobnovitelné zdroje surovin, které byly na hradišti prokazatelně zpracovávány.
Abstract v angličtině:
Early medieval strongholds (fortified centres) were dominating elements in early medieval society. They usually served as multi-functional centres of political power, administration, trade, cult, military organization, etc. There were many people residing in such strongholds who did not take part on agricultural production, for example the ducal family, soldiers, and craftsmen. Strongholds played an important role in the process of the formation of early medieval Czech state in the 9th and the 10th century. The early medieval centre is assumed to have been a great consumer of food (non-productive elites), human labour (construction of fortification), raw materials (wood, iron ore), etc. The needs of early medieval strongholds are usually characterised as “very large”, but always without any proper context of comparison. It is impossible to understand the economy of a centre without a knowledge of its needs and capacity of its hinterland. The centre and its hinterland is one indivisible system, which has to be balanced.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Mařík, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Mařík, Ph.D. 302.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Mařík, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Mařík, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. 2.67 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof., dr. hab. Sławomir Moździoch 3.83 MB