velikost textu

Velkostatek Maleč v riegrovské éře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Velkostatek Maleč v riegrovské éře
Název v angličtině:
The Maleč farm at the time of F.L. Rieger
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Milan Vojáček, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponenti:
PhDr. Jan Hájek, CSc.
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Id práce:
24690
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Hospodářské a sociální dějiny / historie techniky (XHST)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
"Až se ještě jednou narodím- hospodářem zajisté nebudu. Rozkošné to v Rakousku a v XIX. století řemeslo." 779 Konstatování stárnoucího ředitele velkostatku Václava Červinky o nevděčnosti zemědělského podnikání v závěru 19. století odráží, vedle jeho nenaplněných osobních ambicí, fakt, že spravovat velkostatek nebylo jednoduché a zároveň to nepřinášelo podstatný zisk. Také já se na tomto místě pokusím shrnout výsledky bádání. V úvodu práce jsem si položil tři otázky, na které jsem chtěl hledat odpověď. Použiji je jako východisko pro závěrečné shrnutí. Otázky jsem formuloval takto: 1) Jak fungoval velkostatek Maleč a jaká byla Riegrova role v jeho správě? 2) Jakou úlohu hrál velkostatek v životě Riegrovy rodiny? 3) Odkud získával Rieger finance pro svoji politickou činnost a reprezentaci v jednotlivých obdobích své aktivity? Pokud bych měl hodnotit fungování Riegrova velkostatku na Malči a Riegrovu roli, musím konstatovat, že správa velkostatku se musela potýkat s řadou problémů a velkostatek nepřinášel Riegrovi očekávaný zisk. Riegrova představa výhodné investice do koupě velkostatku, která mu kromě vlastnictví nemovitého majetku přinese i trvalý zdroj financí, se ukázala jako lichá. Velkostatek sice většinu sezón končil se ziskem, ten byl ovšem použit na splácení úroků z hypotéčních úvěrů, které na velkostatku vázly. Jako jeden z hlavních limitů rozvoje velkostatku se ukazuje nedostatek oběžného kapitálu a nemožnost větších investic do hospodářství. Rieger se sice na počátku 70. let připojil k zakladatelské horečce a založil cukrovar na Malči, ale tento jeho podnikatelský počin skončil fiaskem a přispěl k dalšímu velkému hypotéčnímu zadlužení velkostatku. Rieger poté investoval minimálně, jednalo se spíše o nutné opravy inventáře, modernizaci strojového parku apod.
Abstract v angličtině:
František Ladislav Rieger was o ne of the most famous Czech politicians of the second half of the 19th century. He was František Palacky's son-in-law and his successor in the leading of the Czech politics. He and his wife Marie Rieger bought the Maleč farm from Franz Xaver Auersperg in 1862. Rieger had already had experience with management of a farm in Suchdol between 1854 and 1857. The Suchdol farm, much smaller than Maleč, did not bring enough profit. Rieger sold the Suchdol farm and his saw mill in Semily and bought the Maleč domain for 300 000 guldens. It was a big investment and Rieger had to mortgage the farm as well as his wife's house in Prague. By the research I wanted to answer the following general questions: 1. How did the farm in Maleč work? 2. How much ofhis time and effort did F. L. Rieger invest in the management? 3. How much money did he need for his representative life of an important Czech politician? 4. Where and how did he get his money? As far as the theme "Farms in the second half of 19th century" is concerned, analytic studies are very rare in the Czech historiography. Most studies about family farms do not go beyond the middle of the 19th century. The available literature is more general in its focus- about the agriculture, industry, demography, Rieger and his family, or political and social life in the 19th century, etc. It was necessary to go through a lot of archives, above all accounting documents (such as bills, balance sheets, account boo ks, contracts, etc.) but there i s so much material that only a part of it had to be chosen. These archives are deposited in the National Museum, in the Archives of Zámrsk and also in the National Archives in Prague.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Vojáček, Ph.D. 24.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Vojáček, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Vojáček, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Hájek, CSc. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 326 kB