velikost textu

Životní smysluplnost, osobní příčinná orientace a duševní pohoda palestinských studentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Životní smysluplnost, osobní příčinná orientace a duševní pohoda palestinských studentů
Název v angličtině:
The life meningful, causality orientation and the well-being of Palestinian students
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Makboleh Mašatová
Školitel:
doc. Jan Srnec, CSc.
Oponenti:
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Id práce:
24634
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Provedená studie zjišťuje spojitosti a vliv proměnných existenciální sféry člověka na jeho tělesné, duševní a sociální oblasti u souboru palestinských vysokoškoláků, a to u 122 osob, z nichž 26 studuje v České republice, 52 na univerzitě v Betlémě (Palestina), 44 v Haifě (Izrael). Také zjišťuje, jestli existují podstatné vztahy mezi ukazateli sledovaných proměnných pro podskupiny rozlišené podle národnosti, tj. pro soubor palestinských studentů ( 122) a českých studentů (287). K realizaci této studie bylo použito následné metodiky: ' 1) Dotazník "DOPO" K. Balcara, k zjišťování osobní příčinné orientace rozlišené na vnitřní, vnější a neosobní; 2) Dotazník "ESK" A. Uingleho et al., k zjišťování existenciálních schopnostísebeodstupu, sebepřesahu, svobody, odpovědnosti; 3) Dotazník "DEP36" Koženého, k zjišťování celkové duševní emocionální pohody/nepohody. Dosažené výsledky podporují platnost těchto závěrů: a) Sledované druhy proměnných představují odlišné kvality - kognitivní, existenciální, emocionální - a nelze je navzájem redukovat. b) Sledované druhy proměnných ukazují vzájemné působení, což svědčí o vzájemné interakci mezi těmito osobními kvalitami. c) Porovnání výsledků u souboru českých a palestinských studentů ukazuje na výrazné rozdíly ve všech sledovaných proměnných, kde palestinští studenti z jedné strany vykazují nižší úroveň ve všech proměnných existenciálních schopností u "vnitřní příčinné orientace" a "duševní emocionální pohody", a na druhou stranu vykazují vyšší úroveň "vnější a neosobní příčinné orientace" a vyšší úroveň "duševní emocionální nepohody". ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Makboleh Mašatová 6.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Makboleh Mašatová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Makboleh Mašatová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Jan Srnec, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 96 kB