text size

Prediktory rozvoje posttraumatické stresové poruchy ve vztahu k profesnímu výběru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Prediktory rozvoje posttraumatické stresové poruchy ve vztahu k profesnímu výběru
Titile (in english):
PTSD predictors related to professional selection
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Jiří Klose
Supervisor:
doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc.
Opponents:
doc. MUDr. Helena Machačová
PhDr. Martin Kořán, CSc.
Thesis Id:
24601
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Psychology (21-KPS)
Study programm:
Psychology (P7701)
Study branch:
Psychology of Work and Organisation (XPSP)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
20/05/2009
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Práce pojednává o vlivu traumatických událostí na zdraví vojáků rozmístěných v rámci vojenských misí do válečných zón v Afghánistánu, Iráku a Kosovu. Cílem je popsat vliv nadměrného působení stresu v jeho intenzitě a chronicitě a detekovat prediktory rozvoje posttraumatické stresové poruchy. PTSD je v současné době jedním z nejrozšířenějších následků bojového stresu, který způsobuje vážné zdravotní komplikace. Tyto komplikace mají vztah ke kvalitě života, postihují také rodiny vojáků, omezují znovuzapojení do pracovního života, zvyšují riziko selhání, snižují bojeschopnost a také ovlivňují možnosti opakovaného vysílání vojáků do dalších misí. Výsledky jsou využitelné pro psychologický výběr vojenského personálu, výcvik, plánování programů prevence, diagnostiky a terapie následků bojového stresu. Mezi základními prediktory PTSD jsou zkoumány věk, pohlaví, inteligence, výkonnost psychických funkcí v zátěži a osobnostní rysy, především osobnostní konstrukty nezdolnosti a sense of koherence. Výsledky vychází ze zkušenosti s českými vojáky rozmístěnými do zahraničních misí, jsou ale porovnávány i se zahraničními zkušenostmi.
Abstract:
The research study deal with influences of traumatic events on military personnel deployed to war zones of Afghanistan, Iraq and Kosovo. Describing influence of excessive stress in its intensity and chronicity, and detect predictors of PTSD is the main task of the study. PTSD is now one of the most extended combat stress outcomes which cause serious health problems. These problems often influence soldier´s family, limit re-union, increase risk of failure, redukce ability to figur, and influence future deployment. Results are useable for military personnel selection, training, prevention planning, diagnostic process and treatment of traumatic stress consquences. Main PTSD predictors studied were age, race, intelligence, psychic functions performance in stress conditions, personality, especially Hardiness and Sense of Coherence. Results are from Czech soldiers deployed in missions abroad, also the international studies comparison is made.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Jiří Klose 4.85 MB
Download Abstract in czech PhDr. Jiří Klose 80 kB
Download Abstract in english PhDr. Jiří Klose 80 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc. 41 kB
Download Opponent's review doc. MUDr. Helena Machačová 221 kB
Download Opponent's review PhDr. Martin Kořán, CSc. 213 kB