velikost textu

Mělník za třicetileté války

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mělník za třicetileté války
Název v angličtině:
Melnik during the Thirty Years' War
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Kilián, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Id práce:
24598
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Třicetiletá válka. Termín, který již sám o sobě vzbuzuje bohaté asociace a přitahuje pozornost. Období pod ním se skrývající prošlo za více než tři a půl století kuchyní bezpočtu historiků. Zkoumáno bylo zpočátku zvláště především z hlediska svých politických a diplomatických dějin, jen pozvolna se přidávaly poznatky z jeho dějin hospodářských, sociálních, demografických, kulturních, i z jeho dějin všedního dne, jak nám je ve svém nesmrtelném vylíčení Simpliciových příhod zanechal Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen a na rytinách neméně barvitě znázornil Jacques Callot. Již k těmto současníkům války se přidávali první dějepisci, snažící se zanechat budoucím pokolením co nejvěrohodnější vypsání konfliktu, který tehdy hýbal celou Evropou a ve středověku, ani dlouho poté, neměl analogii. Monumentální Theatrum Europaeum, vyprávějící den po dní příběh dlouhé války s fascinujícími detaily o padlých a zajatých, zaujalo přední místo jak v historiografii, tak v knihovědě. Dosud nikdy jako během oněch třiceti let nezaplnilo stránky dějepisu tolik vynikajících generálů a monarchů v tak krátkém časovém úseku. Životní osudy nejzářivější hvězdy Albrechta z Valdštejna si vyhradily tisíce popsaných stránek, vstoupily do beletrie i na divadelní scénu. Valdštejnovi nadřízení, partneři, protivníci i spolubojovníci zůstali sice poněkud v jeho stínu, ale rovněž muži jako Ferdinand II., Kristián IV. Dánský, Gustav II. Adolf, Fridrich Falcký, Richelieu, Banér, Torstensson a mnozí další našli své životopisce a uplatnění v moderních učebnicích.
Abstract v angličtině:
The objective of this work has been to provide a comprehensive micro-analytical perspective on a small royal town in centra} Bohemia which has been influenced by its position in the landscape at the convergence of two of the most important rivers in the Czech Republic- the Vltava and Elbe rivers. The focus is on the years between 1618 and 1648, with considerable attention devoted to the developmental aspects of the pre-war and post-war periods. This has been made possible by the exceptional degree of preservation of the town archives, which in contrast to the archives of other Czech towns have not been affected by wide-spread document destruction or shredding. Consequently, the town has preserved for modem times a remarkable material legacy, literally offering the insatiated scholar an opportunity for detailed exploration. The analysis of these materials, primarily divided into books and official documents, has been the focus of attention right from the first chapter, supplemented by alternative sources that are housed in other locations in the Czech Republic. Subsequently, the reader is invited to observe the town of Mělník on the brink of a turbulent period, to become acquainted with its position, monuments, fortifications, the buildings within the town and in the surrounding areas, as well as its economic life, which is based on viniculture and the operation of enterprises on own properties. The reader learns about the interaction between the institutions in the vicinity, especially the constant expansion of construction by the castle nobility and the nearby suburban Augustinian monastery in Pšovka, for whom co-existence with the ideologically different and economically expanding town meant repeated and serious dangers, threatening the very basis of this venerated Catholic establishment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kilián, Ph.D. 15.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kilián, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kilián, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Kilián, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. 322 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. 1.27 MB