velikost textu

Luteránská hudba v Praze v předbělohorském období. Tři skicy z hudebního života rudolfínské Prahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Luteránská hudba v Praze v předbělohorském období. Tři skicy z hudebního života rudolfínské Prahy
Název v angličtině:
Lutheran music in Prague in the pre-White Mountain era. Three sketches of the musical life of Rudolphine Prague
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Josef Šebesta, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.
Oponenti:
Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.
Prof. Doc. Marta Hulková, CSc.
Id práce:
24519
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Problém hudební historiografie zabývající se rudolfínskou dobou v Čechách je evidentní. V prostředí mimořádných skladatelských postav císařského dvora, velkého množství importovaných hudebních tisků, pečlivě uchovaných a evidovaných dvorských dokumentů, ubytovacích knih a dalších pramenů, většinou již konzistentně zpracovaných našimi i zahraničními badateli, zřetelně reflektujeme dvorské hudební aktivity v Praze a jejich vlivy mimo dvůr i hlavní město. Vedle toho pak z dochovaných zlomků tušíme také jisté hudební projevy v měšťanském prostředí. Tyto zlomky jsou však natolik nesourodé, že neumožňují syntetický pohled na předbělohorskou hudební kulturu v Čechách a pokud se jimi česká hudební historiografie zabývala, šlo vždy o analýzy konkrétního hudebního pramene bez většího důrazu na propojení s historickým kontextem. Vzniklo tak za posledních padesát let velké množství individuálních vstupů do dějin měšťanského hudebního procesu, které však pro geografickou, časovou a tematickou odloučenost jednotlivých dochovaných pramenů neumožňují vidět historický vývoj jako celek. O hudebních projevech robotného a takřka bez výjimky negramotného lidu nevíme vůbec nic. Historická věda může stavět své výklady pouze na základě dochované faktografie. Problém je v tom, že faktografie není historie, i když si to dosud mnoho historiků myslí. Na základě stále stejné a téměř neměnné faktografie vznikaly a stále vznikají kontroverzní, vzájemně se vyvracející výklady.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Šebesta, Ph.D. 8.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Šebesta, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Šebesta, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. 654 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Doc. Marta Hulková, CSc. 805 kB