velikost textu

Perspektivy specializace pracovníků Probační a mediační služby ČR na práci s uživateli drog

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Perspektivy specializace pracovníků Probační a mediační služby ČR na práci s uživateli drog
Název v angličtině:
Prospects of Czech probation officers' specialisation in working with drug users
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavlína Gabrhelíková
Školitel:
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Oponenti:
Doc. PhDr. Pavel Kalina, PhD.
Doc. PhDr. Pavel Hartl
Id práce:
24478
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Gabrhelíková 17.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Gabrhelíková 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Gabrhelíková 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Pavel Kalina, PhD. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Pavel Hartl 75 kB