velikost textu

"Má doplaceno a žádnému nic nedluží". Aspekty transakce s poddanskou nemovitostí po mělnickém panství v 17. stol.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Má doplaceno a žádnému nic nedluží". Aspekty transakce s poddanskou nemovitostí po mělnickém panství v 17. stol.
Název v angličtině:
"He has paid and owes nothing." Aspects of the transaction with the serf estate in the town of Mělník in the 17th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Koumar, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
PhDr. Bronislav Chocholáč, Ph.D.
Id práce:
24460
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertacnf pr,ke se zamerila na otazku majetkoveho transferu poddanskych nemovitostf na melnickem panstvi v prubehu 17. stoletL Pramennym zakladem poznani teto problematiky se stal celek pozemkovych knih, kterY byl zalozen v prubehu 80. let 16. stoletL Po ti'icetilete valce pak byly knihy obnoveny v souvislosti s povalecnou rekonstrukci melnickeho panstvi a vedeny v nove rade az do prelomu 17. a 18. stoletL Vedle pozemkovych knih pak byly vyuzity dalsi prameny v podobe urbaru, katastru, inventaru a odhadu panstvi, ktere v 17. stoleti pro melnicky velkostatek vznikly. AZ v zaveru 17. stoletf bylo pak mozne vyuzit ojedinele dochovany soupis poddanskeho obyvatelstva, kterY umoznuje lepe poznat nejen strukturu samotnych osedlych hospodaru, ale rovnez si ucinit i prvni predstavu 0 celkove skladbe poddanskeho obyvatelstva tohoto panství. ...
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the issue of property transfer of servile real estates in the Estate of Melnik during the 17 century. As the main resource material was used the collection of Melnik Books of Land Ownership founded during the 80s of the 16 century. After the Thirty Years' War these books were restored in connection with the afterwar reconstruction of the Estate of Melnik and were published in a new edition until the turn of the 17 and 18 century. Besides these Books of Land Ownership we also studied other kinds of resources such as land and duties registers, land-registries, inventories and estimations which originated in the 17 century with respect to this Estate. In the end of the 17 century was formed a uniquely preserved register of serfs which enables us not only to have better knowledge of the structure of settled farmers themselves but also create the first picture of general structure of servile population in the Estate. In the introduction I tried to place the Estate of Melnik in the structure of Early Modern Times country estates. With the size ranging from medium to smaller the Estate of Melnik was formally as a chamber estate in possession of the Czech king for the most of its development in the period of Early Modern Times. Nevertheless in reality the Estate as a pawned land was held by several of the prominent Czech nobility. This situation changed in the 80s when the Estate was given to the hereditary possession of the family Cernin and so it becoame a part of their dominion. Economic development and structure of this Estate was very much determined by its location in the fertile part of country around the river Labe where already in the period before Bila Hora four manorial farms can be found with the largest manorial farm in Horin significantly surpassing a common manorial farms of that period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Koumar, Ph.D. 28.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Koumar, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Koumar, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Bronislav Chocholáč, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 85 kB