velikost textu

Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a v Severní Americe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a v Severní Americe
Název v angličtině:
Andean musical ensembles and musicians in Europe and North America
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Jetmarová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
doc. Lubomír Tyllner, CSc.
Id práce:
24453
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Na předcházejících stránkách Jsem se pokusila analyzovat nejdůležitější aspekty problematiky andských hudebníků v Evropě a v Severní Americe. V evropském kontextu tento unikátní fenomén v současnosti postupně zaniká, aniž by byl jeho vznik a vývoj dostatečně dokumentován. Přestože se může zdát, že působení andských hudebníků představuje pouze epizodní úsek evropské historie posledních dvou desetiletí, považuji za přínosné se mu věnovat. Andští příchozí nám poskytuj í jedinečnou příležitost studia střetu a vzájemného působení dvou radikálně odlišných kulturních systémů. Evropu navštěvují zpravidla bez jazykových znalostí a bez hlubšího povědomí o kulturněspolečenském kontextu, přesto se zde během poměrně krátké doby dokáží efektivně orientovat. Po několikaletém pobytu není pro většinu hudebníků problém plynně se dorozumět v několika evropských jazycích, mnozí z nich zakládají v Evropě rodinu a někteří dokonce přijímají občanství jednotlivých evropských států. Můžeme tak hovořit o jejich poměrně bezproblémové integraci do evropské společnosti. Přesto však hudebníci nemusej í odkládat vlastní kulturu. V rámci socioprofesní skupiny nadále platí normativní systém mateřských zemí, jsou dodržovány tradice a zvyky které však v rámci jednotlivých evropských států přij ímaj í nové prvky a dostávaj í tak zcela osobitou a neopakovatelnou podobu. V Evropě se tak v průběhu 90. let vytváří specifická sociální subskupina andských příchozích, kteří jsou zpravidla prostřednictvím afinního příbuzenstva integrovaní do evropské společnosti, zároveň si ale udržují vlastní kulturní povědomí.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Jetmarová, Ph.D. 10.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Jetmarová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Jetmarová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 622 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Lubomír Tyllner, CSc. 1.5 MB