velikost textu

Jihlava - Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002 - 2006. Příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jihlava - Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002 - 2006. Příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví
Název v angličtině:
Jihlava - Stare Hory. Archaeological research of mediaeval mining wokrs, concentrators and settlement in 2002 - 2006. To mediaeval ore mining
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Dr. phil. Wolfgang Schwabenicky
Id práce:
24443
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. 219.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. 250 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. phil. Wolfgang Schwabenicky 237 kB