velikost textu

Historické kořeny indického federalismu (1905-1956)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historické kořeny indického federalismu (1905-1956)
Název v angličtině:
The historical roots of Indian federalism (1905-1956)
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jaroslav Holman
Školitel:
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Id práce:
24439
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná práce se zabývá historickými základy indického federalismu. Zaměřuje se přitom na vývoj v prvních šesti desetiletích dvacátého století. Na začátku tohoto období byla Indie koloniální říší, "Indickým císařstvím", složeným z provincií Britské Indie na straně jedné a z "knížecích států" na straně druhé. Na konci tohoto období byla Indie, byť zmenšená o území, jež připadla Pákistánu, nezávislou federativní republikou sestávající ze svazových států, jejichž hranice byly v převažující míře vymezeny podle jazykového principu. Rok 1905, uvedený v názvu práce jako počáteční mezník, přinesl administrativní rozdělení Bengálska (politicky nejvýznamnější provincie), které vyvolalo negativní odezvu i v jiných částech země a vedlo k celkovému posunu aspirací indického nacionalismu do radikálnější polohy. Zároveň přispělo i k zesílení autonomistických tendencí, a poskytlo tak silný podnět úvahám o federalizaci země. Koncový mezník chronologického výkladu předkládané studie, rok 1956, je dán přijetím zákona o rozsáhlé reorganizaci svazových států, kterým bylo ve všech základních rysech dotvořeno formování indického federativního systému, jenž se od té doby z institucionálního hlediska v ničem podstatném nezměnil. Indie se přijetím tohoto zákona stala plnohodnotnou "etnofederací" či "etnofederálním státem". Podle názoru autora předkládané práce tak vznikl solidní základ, na němž Indie staví dodnes.
Abstract v angličtině:
The dissertation deals with historical roots of the Indian federalism. It focuses on the the first six decades of the twentieth century. At the beginning of this period India was a colonial realm (Indian Empire) consisting of the provinces of British India on one hand and the princely states on the other. At the end of the period, though deprived of the territories that had gine to Pakistan, India was a sovereign federal republic consisting of union states, the boundaries of which were mostly determined according to the "linguistic" principle. The year 1905, set as a starting point in the title ofthe study, brought the partition ofBengal (politically the most important province of British India), resulting in widespread protests all over India and in radicalization of Indian nationalism. It also strengthened autonomist tendenci es and thus provided a strong impetus to the federal idea. The final year of the period, set in the title of the study, brought the enactment of the States Reorganization Act, 1956, which finalised the formation of all main features of the Indian federal system. From the institutional point of view, the system has not been changed in any significant aspect since. India through this Act became a trne "ethno-federation" or "ethno-federal" state. In the author' s view a solid basis was established, on which India has been building since.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jaroslav Holman 7.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jaroslav Holman 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jaroslav Holman 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB