velikost textu

Proměny "německé mystiky": Trauler - Theologia Deutsch - Luther - Paracelsus - Weigel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny "německé mystiky": Trauler - Theologia Deutsch - Luther - Paracelsus - Weigel
Název v angličtině:
Transformations of the "German mysticism": Tauler - Theologia germanica - Luther - Paracelsus - Weigel
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ing. Martin Žemla
Školitel:
doc. Mgr. Filip Karfík, Ph.D.
Oponenti:
Doc. ThDr. Martin Wernisch
doc. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
Id práce:
24437
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Martin Žemla 2.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Martin Žemla 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Martin Žemla 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Filip Karfík, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. ThDr. Martin Wernisch 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 41 kB