velikost textu

Rakouská zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga - idea Mitteleuropy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rakouská zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga - idea Mitteleuropy
Název v angličtině:
The Austrian foreign policy of Felix Prince of Schwarzenberg - the idea of Mitteleuropa
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jan Hálek
Školitel:
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
Id práce:
24429
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 7. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jan Hálek 23.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jan Hálek 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jan Hálek 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 46 kB