velikost textu

Mišna - Tosefta - Bavli. Žánrová charakteristika dokumentů rabínské literatury formativního období

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mišna - Tosefta - Bavli. Žánrová charakteristika dokumentů rabínské literatury formativního období
Název v angličtině:
Mishna - Tosefta - Bavli. Genre characteristics of the documents of rabbinic literature of formative period
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Sadek, CSc.
Id práce:
24402
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (XTAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V úvodních kapitolách představujeme tři z klíčových dokumentů formativního období: Mišnu, Toseftu a Bavli. Poprvé v českém prostředí jsou tyto texty pojednány dokumentární metodou, jejímž cílem je stanovení vůdčích rysů charakterizujících daný dokument. Průběžně jsou studované dokumenty v jednotlivých aspektech srovnávány s jinými dokumenty formativního období (Mišna se Sifrou, Tosefta s Bavli atd.). Není tedy účelem této práce pojednat rabínskou literaturu jako takovou a ani jednotlivé její dokumenty vyčerpávajícím, encyklopedickým způsobem. Naší úlohou bude vytyčit hranice každého z žánrů a žánr definovat poukazem na jeho určující znaky. Jsme přesvědčeni, že tento způsob práce nám dovolí nechat čtenáře nahlédnout "podstatu" každého z dokumentů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 13.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. 939 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Sadek, CSc. 1.28 MB