velikost textu

Vývoj vzdělanostní mobility v České republice v historické a komparativní perspektivě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj vzdělanostní mobility v České republice v historické a komparativní perspektivě
Název v angličtině:
The development of educational mobility in the Czech Republic in historical and comparative perspectives
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Natalie Simonová
Školitel:
prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
Oponenti:
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Id práce:
24401
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Natalie Simonová 8.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Natalie Simonová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Natalie Simonová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. 94 kB