velikost textu

Obřadnost posledních desetiletí v České republice. Obřadnost moderní doby posledních desetiletí na několika příkladech se zaměřením na obřadnost socialistického období ve Žďáru nad Sázavou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obřadnost posledních desetiletí v České republice. Obřadnost moderní doby posledních desetiletí na několika příkladech se zaměřením na obřadnost socialistického období ve Žďáru nad Sázavou
Název v angličtině:
Solemnity of the last decades in the Czech Republic. Solemnity of modern times of the last decades shown on some examples, focusing on the solemnity of the socialist period in Žďár nad Sázavou
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Josef Porsch
Školitel:
PhDr. Jan Pargač, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jaroslava Krupková, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Id práce:
24390
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Zaměření této práce vychází z mého zájmu o obřadnost. Vnímám obřadnost jako velmi důležitou složku života lidské společnosti, a to i dnes, kdy se mi náboženství nebo duchovní život nezdají být převažujícím nositelem společenského významu. Domnívám se, že se přesto v české (nebo v euroamerické) společnosti objevuje i tam. Během mého výzkumu mě zajímalo, jaké jsou formy obřadnosti právě v takovém typu společnosti a jak obřadnost ovlivňuje život jednotlivého člověka. Morris (1997:187), Jung (1999:200), Murphy (1999:170) a další se domnívají, že člověk jako kulturní a společenský tvor nějakou formu obřadnosti potřebuje. Proto podle mého názoru mohou být podoby obřadnosti v moderní, zčásti nenáboženské společnosti, zajímavé zejména pro pochopení jejího současného fungování, zejména pokud se zaměříme na nedávnou minulost. Zvláště patrný se mi tento jev zdá na případě období socialistického režimu, který v Československu existoval od konce čtyřicátých do konce devadesátých let 20. století. Společenský systém, který se prohlašoval za ateistický (Petrov 2000:140), přesto vytvořil celou řadu obřadů a svátků, z nichž některé přetrvaly až do dnešní doby. Proto jsem zvolil toto období za těžiště výzkumu. Jak se ukázalo, podob obřadnosti existovalo za socialismu větší množství. Výběr případových studií byl veden okruhem mých znalostí a zkušeností a nezahrnuje reprezentativní vzorek. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Porsch 23.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Porsch 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Porsch 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Pargač, CSc. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Krupková, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 251 kB