velikost textu

Metoda a subjektivita v Hegelově vědě o logice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metoda a subjektivita v Hegelově vědě o logice
Název v angličtině:
Method and subjectivity in Hegel's science of logic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivan Landa
Školitel:
prof. PhDr. Milan Sobotka, DrSc.
Oponenti:
Jan Kuneš, PhD.
Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Id práce:
24342
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivan Landa 11.31 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ivan Landa 500 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivan Landa 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivan Landa 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Sobotka, DrSc. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Kuneš, PhD. 498 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 123 kB
Stáhnout Errata Mgr. Ivan Landa 61 kB