velikost textu

Swingová mládež a nacistická okupační moc v protektorátu Čechy a Morava

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Swingová mládež a nacistická okupační moc v protektorátu Čechy a Morava
Název v angličtině:
The swing kids and the Nazi occupational power in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc.
Id práce:
24326
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Koura, Ph.D. 15.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petr Koura, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petr Koura, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc. 76 kB