velikost textu

Sokol za protektorátu. Organizovaná rezistence ČOS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sokol za protektorátu. Organizovaná rezistence ČOS
Název v angličtině:
Sokol during the protectorate. Organized resistance of ČOS
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Boris Uhlíř
Školitel:
prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc.
PhDr. Libor Vykoupil
Id práce:
23828
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Záměrem této disertační práce bylo postihnout sokolskou protinacistickou rezistenci jako celek. Výsledkem takto zaměřené heuristiky bylo ovšem brzké konstatování, že za současného stavu výzkumu protektorátní problematiky let 1943- 1945 není v silách autora zpracovat sokolský odboj druhé poloviny protektorátu na úrovni alespoň částečně adekvátní polovině první. Původní záměr nebylo možno realizovat, neboť šířka a složitost této problematiky (zvláště v závěru války) by si vyžádala řadu samostatných studií o významných rezistenčních organizacích, které v současné době nejsou v primárním zorném poli autora. Otázky, které ohledně sokolského odboje na sklonku protektorátu vyvstaly, se koncentrují minimálně do dvou základních okruhů, v nichž se jedná především o individuální podíl jednotlivých sokolů a sokolských skupin na protinacistické rezistenci let 1943 - 1944 a účast sokolů na českém povstání roku 1945. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Boris Uhlíř 6.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Boris Uhlíř 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Boris Uhlíř 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. 322 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc. 1.67 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Libor Vykoupil 1.39 MB