velikost textu

Od dětského dynamismu k symfonii čísel: ukrajinská prozaická tvorba 1917-1934

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Od dětského dynamismu k symfonii čísel: ukrajinská prozaická tvorba 1917-1934
Název v angličtině:
From children's dynamism to the symphony numbers: Ukrainian prose 1917-1934
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Alena Morávková
Oponenti:
Oksana Ivasjuk
doc. PhDr. Ľubica Babotová, CSc.
Id práce:
23802
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské literatury (XSLL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ukrajinská literatura prošla ve 20. století velmi různorodými etapami vývoje, které úzce souvisely s politickou situací. Jedním z nejbouřlivějších období, kdy se doposud nevídaným způsobem projevila "síla geneticky zakódovaných možností"1 ukrajinské literatury, byla 20. léta. Ve své disertační práci jsem se rozhodla komplexně zmapovat dosud převážně neprobádaný materiál ukrajinské prózy vzniklé v letech 1917-1934. Toto období v názvu vymezuji poněkud hádankovitě dvěma pojmy: "dětský dynamismus" a "symfonie čísel". Výraz "dětský dynamismus" používá V. S. Brjuchoveckyj2 pro soubor rysů a aspektů spoluvytvářejících neukázněnou, živelnou a nervózní impresionistickou prózu prvních revolučních a porevolučních let3. Výraz "symfonie čísel" zmiňuje ve své vzpomínkové knize H. Hryhorjev4. Všiml si ho v novinách npaeaa, kde označoval tendenci vyzdvihovat pomocí čísel úspěchy budování socialismu. Vzhledem k tomu, že šiky statistických a faktografických údajů začaly ve 30. letech zaplňovat stránky literárních děl, považuji termín "symfonie čísel" za příhodný pro charakterizaci literatury závěrečné fáze zkoumaného období. První časovou hranici, rok 1917, jsem nevybrala automaticky jen proto, že se v důsledku politických událostí jedná o přelomový moment ukrajinské historie, a tedy logicky i o začátek nové kapitoly ukrajinské kultury, ale rovněž z toho důvodu, že zhruba v této době dochází v ukrajinské literatuře k "přirozenému" generačnímu zlomu. Spojením těchto skutečností pak vzniká specifické klima, které se výrazně odlišovalo od předchozího. Druhým ohraničujícím datem je rok 1934, kdy byla násilně ukončena tvorba většiny spisovatelů, později nazvaných generací "rozstříleného obrození". Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. 11.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. 11.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Alena Morávková 695 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oksana Ivasjuk 3.25 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ľubica Babotová, CSc. 1.06 MB