velikost textu

Oralita jako zdroj inspirace pro frankofonní literaturu černé Afriky a Antil

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oralita jako zdroj inspirace pro frankofonní literaturu černé Afriky a Antil
Název v angličtině:
Orality as a source of the inspiration for the francophone African and Caribbean litteratures
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Komers, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Oponenti:
prof. Petr Kyloušek, CSc.
PhDr. Petr Zima, CSc.
Id práce:
23743
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce se snaží poukázat na to, jak orální kultura (a oralita jako dosud převažující či vlivný komunikační systém v tradičnějších společnostech) může inspirovat psanou literaturu, jak ji mohou obohatit formálně i obsahově, a přitom podnítit autorskou fantasii. K demonstraci tohoto fenoménu je využito téměř výhradně francouzsky psané prózy dvou frankofonních oblastí: karibských ostrovů a černé, zejména Západní Afriky. Některá výjimečná díla z těchto regionů, napsaná ve francouzštině, prozrazují silný vliv této inspirace, a vynikají právě tím, jak jej jejich autoři dokázali přetvořit do unikátních literárních textů. Takových autorů je v obou zmíněných oblastech celá řada (B. Dadié, M. M. Diabaté, B. Diop, E. Glissant, R. Confiant…), a každý čerpá z orality své země svým osobitým způsobem. Tento inspirační zdroj je otevřený a potenciálně velmi bohatý. I když tato disertace obsahuje četné citace z knih zmíněných i dalších spisovatelů, nejlépe by tuto skutečnost měly dokázat zevrubnější analysy dvou slavných románů, jimiž se tato práce uzavírá a svým způsobem jimi vrcholí. Jde o román Les Soleils des indépendences (Slunce nezávislostí) od Ahmadoua Kouroumy z Pobřeží slonoviny a o román Solibo magnifique (Solibo ohromný) od Patricka Chamoiseaua z Martiniku. Protože tato studie se zabývá literaturami, jež nejsou v našem kontextu dostatečně známy a aktuálně zpracovány, je uvedena rozsáhlým úvodem do černo-africké i antilské literatury ve francouzštině (I. část). K lepšímu pochopení fenoménu orálních kultur pak byla zařazena i část II., věnovaná zvláštním rysům orality jako komunikačního systému a také jejími žánry.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Komers, Ph.D. 2.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Komers, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Komers, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Petr Kyloušek, CSc. 4.7 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Zima, CSc. 6.04 MB