velikost textu

Kapitoly z budovatelské literární kultury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kapitoly z budovatelské literární kultury
Název v angličtině:
Chapters of the creative literary culture
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Šámal, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
Id práce:
23660
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 3. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dne 7. dubna 1949 byl literární vedec a estetik Jan Mukarovský uveden do funkce rektora Univerzity Karlovy. Tradice žádala, aby svuj nástup doprovodil reprezentativní prednáškou presahující hranice jednoho oboru. Slavnostní proslov vydaný pozdeji pod názvem Socialistická stranickost ve vede o umení uvádela teze, podle níž stojí pred tehdejší vedou jeden základní úkol: uvést svuj stav v soulad se zásadne zmenenými výrobními vztahy a s celkovou prestavbou spolecnosti.! Pripomínka faktu, že nekdejší zakladatel literárnevedného strukturalismu stanul v cele nejvýznamnejší soudobé kulturní instituce práve v dobe pocínajícího stalinismu a že v této chvíli manifestacne zavrhl své drívejší teorie, nestojí v úvodu predkládané práce náhodou. Budovatelská literární kultura, která je predmetem našeho zájmu a jíž rozumíme celek literárních aktivit odehrávajících se na prelomu ctyricátých a padesátých let 20. století v rámci uzavreného komunikacního prostoru vymezeného novou státní mocí, je totiž cástí soudobé ceské literární historie a historiografie vnímána jako pokus o zpretrhání veškerých dosavadních tradic a vazeb ceské kultury a o její maximální pripodobnení cizímu, totiž sovetskému vzoru (napr. BAUER 2003, KNAPÍK 2004, PEšEK 1998). A práve prípad Jana Mukarovského, vedce, jehož teorie se formovaly v tesném kontaktu s meziválecnou umeleckou avantgardou a jehož dílu se dostalo evropského ohlasu, problematizuje predstavy o naprosté diskontinuite budovatelské literární kultury s predchozími obdobími a o tom, že byla ceskému prostredí vnucena pouze z vnejšku a výhradne za pomoci násilí a manipulace úzkého okruhu mocenských špicek. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Šámal, Ph.D. 8.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Šámal, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Šámal, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 928 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 1.11 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. 608 kB